DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Ekonomisi TSP   111 1 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman İnanç GÜNEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOSMAN İNANÇ GÜNEY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarını, Turizmin ekonomik etkilerini tanıtmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak ekonomi ve turizm, turizm talebi, turizm arzı, turizm piyasasında fiyatın belirlenmesi, turizmde tüketici davranışları, turizmde üretim ve firma davranışları, turizm sektörünün ekonomideki yeri ve önemi, turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizmin Parasal ekonomik etkilerini tanıtmak
2) Turizmin Reel ekonomik etkilerini tanıtmak
3) Turizm talebini tahminlemek
4) Turizm arzının analizini yapmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi İle ilgili temel kavramlar Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
2 Genel Olarak Ekonomi ve Turizm Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
3 Turizm ile ilgili genel kavramlar Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
4 Sektör, Turizm Sektörü Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
5 Turizm Talebi Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
6 Turistik talebin tahminleme yöntemleri Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
7 Turizm Arzı Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
8 ARA SINAV Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Yazılı Sınav
9 Turizm arz ve talep esnekliği Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
10 Turizm Piyasasında Fiyatın Belirlenmesi Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
11 Dış Ticaret , Ödemeler Dengesi, Dış Turizm Bilançosu Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
12 turizmin Sektörlere Etkisi ,Turizmin İstihdama Etkisi Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
13 Turizmin Dövize Etkisi, Turizmin Gelir Etkisi Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
14 Türkiye Turizmi, Turizm işletmelerinin verilerinin analizi Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
15 Dünya turizmine ekonomik bakış Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Anlatım
16-17 FİNAL Turizm Ekonomi, Detay Yayıncılı, Metin KOZAK, Ozan BAHAR Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar