DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu Uygarlıkları TSP   217 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sait DİNÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SAİT DİNÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anadolu Coğrafyasında hakimiyet kuran ve Tarih Öncesi Çağlardan günümüze kadar yaşayan toplum ve uygarlıkların siyasal, kültürel, etnik, dil, sosyal ve yaşam biçimlerini öğrenmek; Anadolu merkezli toplum ve siyasal güçlerin günümüz Dünyasına ve İnsan uygarlığına etkilerinin neler olduğunu kavranmasını sağlamak; Anadolu coğrafyasında yaşayan tüm uygarlık değerlerine sahip çıkılması davranışını geliştirmek.
Dersin İçeriği
Anadolu Coğrafyasında yaşayan, hakimiyet kuran ve Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze kadar yaşayan Uygarlıkların siyasal, kültürel, etnik, dil, sosyal ve yaşam biçimleri; Anadolu merkezli toplum ve siyasal güçlerin günümüz Dünyasına ve İnsan uygarlığına etkileri; Anadolu'ya hakim olan ve Anadolu uygarlığını etkileyen Uygarlıklar ve bunların Anadolu'daki faaliyetleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi alan öğrencilerde Anadolu'nun dünyanın en eski uygarlıklarına sahip olduğu bilincinin oluşması sağlanacak.
2) Tarih öncesi Anadolu coğrafyasındaki ilk yerleşim yerleri ve toplumların varlığına ait bilgilenmelerin kazanılması sağlanacak.
3) Tarih öncesi Anadolu coğrafyasındaki ilk yerleşim yerleri ve toplumların varlığına ait bilgilenmelerin kazanılması sağlanacak.
4) Antik Çağda Anadolu merkezli uygarlıklar( M.Ö. 3000 - M.S. 500). Hititler; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme kazanımı sağlanacak.
5) Antik Çağda Anadolu merkezli uygarlıklar( M.Ö. 3000 - M.S. 500). Hititler; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme kazanımı sağlanacak.
6) Antik Çağda Anadolu merkezli uygarlıklar( M.Ö. 3000 - M.S. 500). Frigya ve Lidyalılar; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme kazanımı sağlanacak.
7) Antik Çağda Anadolu merkezli uygarlıklar( M.Ö. 3000 - M.S. 500). Urartular ve İyonlar; Karyalılar ve Likyalılar; ; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme kazanı
8) Dersin dönemsel kazanımlarının yazılı sınav yoluyla değerlendirilmesi yapılacak.
9) Dersi alan öğrencilerde, Anadolu'da hakimiyet Kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900); Persler; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme kazanımı oluşturmak.
10) Dersi alan öğrencilerde, Anadolu'da hakimiyet Kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900) Büyük İskender İmparatorluğu ve Helenistik uygarlıklar; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimar
11) Dersi alan öğrencilerde, Anadolu'da hakimiyet Kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900), Roma ve Bizans İmparatorluğu; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme ka
12) Dersi alan öğrencilerde, Anadolu'da hakimiyet Kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900), Roma ve Bizans İmparatorluğu; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme ka
13) Dersi alan öğrencilerde, Anadolu'da hakimiyet Kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900), Roma ve Bizans İmparatorluğu; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme ka
14) Dersi alan öğrencilerde, Anadolu'da hakimiyet Kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900) olan Selçuklu ve Osmanlılar; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimarisi hakkında bilgilenme kaza
15) Dersi alan öğrencilerde Anadolu Uygarlıklarına, tarihine ve kültürüne, coğrafyasına sahip olma bilincini, yaşamının her aşamasında sürdürmesi davranışı kazandırmak.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anadolu uygarlığı dersi için temel kavramlar, bilgiler ve dersin işleyişi hakkında ön bilgilendirme; Anadolu'nun ismi ve Tarih öncesi çağlarda Anadolu uygarlığına ait merkezler. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
2 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu ( M.Ö. 600000 - 3000) Coğrafyasının genel özellikleri, yaşam merkezleri ve özellikleri Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
3 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu ( M.Ö. 600000 - 3000) Coğrafyasının genel özellikleri, yaşam merkezleri ve özellikleri; Truva, Alişar, Alacahöyük, vd. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
4 Antik Çağda Anadolu merkezli uygarlıklar( M.Ö. 3000 - M.S. 500). Hititler; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
5 Antik Çağda Anadolu merkezli uygarlıklar( M.Ö. 3000 - M.S. 500). Hititler; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
6 Antik Çağda Anadolu merkezli uygarlıklar( M.Ö. 3000 - M.S. 500). Frigyalılar ve Lidyalılar; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
7 Antik Çağda Anadolu merkezli uygarlıklar( M.Ö. 3000 - M.S. 500). Urartular ve İyonlar; Karyalılar ve Likyalılar; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
8 Ara Sınav; Dönemsel kazanımların Çoktan Seçmeli Test sınavı ile değerlendirlmesi Çoktan seçmeli test sınavı.
9 Anadolu'da hakimiyet Kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900); Persler; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, İnanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
10 Anadolu'da Hakimiyet Kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900); İskender İmparatorluğu ve Helenistik Kültür; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, Din ve inanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
11 Anadolu'da hakimiyet kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900); Romalılar; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, Din ve inanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
12 Anadolu'da hakimiyet kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900); Romalılar; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, Din ve inanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Adana'da bulunan antik dönem eserleri, Arkeoloji Müzesi ve görsel yapıların incelenmesi amacıyla gezi yapılması.
13 Anadolu'da hakimiyet kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900); Doğu Roma / Bizans İmparatorluğu; Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, Din ve inanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
14 Anadolu'da hakimiyet kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900); Selçuklular( Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Sultanlığı/ Beylikleri ); Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, Din ve inanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
15 Anadolu'da hakimiyet kuran Uygarlıklar( M.Ö. 1000 - M.S. 1900); Osmanlılar(Osmanlı imparatorluğu); Siyasal tarihi, yönetim anlayışı, sosyal düzen, halkın yapısı, Din ve inanç, kültür, dil ve edebiyat, sanat ve mimari.. Anadolu ve Dünya uygarlığına katkıları. Anadolu uygarlığı ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranacak ve ön hazırlık yapılacak.
16-17 Final Sınavı / Dersin öğrenme kazanımlarının yazılı sınav olarak değerlendirilmesi Çoktan seçmeli test sınavı.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar