DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Mevzuatı * TSP   222 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm Hukuku dersinde, turizm sektöründe uygulanan mevzuat, ulusal ve uluslararası turizm kuruluşları, turizm türlerine göre belge alımları, acenta-otel-müşteri ilişkilerinde örnek olaylar anlatılarak, öğrencilerin turizm alanına ait hukuki düzenlemeler konusunda bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Turizm sektöründe uygulanan mevzuat, turizm türlerine göre belge alımları, acenta-otel-müşteri ilişkilerinde örnek olaylar, ulusal ve uluslarası turizm kuruluşları, ulusal ve ulusalarası tüketici hakları, turizmde teşvik uygulamaları incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 HUKUK VE TURİZMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ilgili konuların okunması
2 TURİZMDE ÖRGÜTLENMEYE YÖNELİK HUKUKSAL DÜZENLEMELER ilgili konuların okunması
3 TURİZMDE ÖRGÜTLENMEYE YÖNELİK HUKUKSAL DÜZENLEMELER ilgili konuların okunması
4 TURİZM ÇEŞİTLERİNE GÖRE YASALAR ilgili konuların okunması
5 TURİZM ÇEŞİTLERİNE GÖRE YASALAR ilgili konuların okunması
6 TURİZM YATIRIMLARININ YÖNLENDİRİLMESİNE YÖNELİK HUKUKSAL DÜZENLEMELER ilgili konuların okunması
7 TURİZM YATIRIMLARININ YÖNLENDİRİLMESİNE YÖNELİK HUKUKSAL DÜZENLEMELER ilgili konuların okunması
8 Ara Sınav ilgili konuların okunması
9 ÇEVRE VE TURİZM ilgili konuların okunması
10 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İLE İLGİLİ TURİZM MEVZUATI ilgili konuların okunması
11 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İLE İLGİLİ TURİZM MEVZUATI ilgili konuların okunması
12 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İLE İLGİLİ TURİZM MEVZUATI ilgili konuların okunması
13 TURİZM HUKUKU KAPSAMINDAKİ SÖZLEŞMELER ilgili konuların okunması
14 TURİZMDE TÜKETİCİ HAKLARI ilgili konuların okunması
15 TURİZMLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT ilgili konuların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili konuların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar