DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönlendirilmiş Çalışma TSP   224 4 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman İnanç GÜNEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOSMAN İNANÇ GÜNEY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye araştırma yapma yeterliklerini kazandırma, öğrencinin eksik olan yönlerini tamamlama, eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını sağlama, rapor hazırlama ve sunma yeteneği kazandırma, grup çalışması ile özgün bir çalışmayı planlama, yazma ve proje hazırlama becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
öğrencinin araştırma yapmasını sağlama, rapor hazırlama ve sunma yeteneği kazandırma, grup çalışması ile özgün bir çalışmayı planlama, yazma ve proje hazırlama becerilerini geliştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma yapacağı konuyu seçer
2) seçilen konu üzerinde yorum yapar.
3) Araştırma konusu ile ilgili kaynak taraması yapar.
4) Araştırmanın kapsamı çerçevesinde anket, mülakat, gözlem, analiz yapar.
5) Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazma yeteneği kazanır. Sunu teknikleri ile ilgili kavramları yazar, açıklar / ifade eder.
6) Bilgilerini eleştirel bakış açısı ile birleştirerek problem çözer. edindiği bilgileri veya hazırladığı projeyi istenilen formatta yazılı olarak derler. Yürütülen bir çalışmayı sözlü sunar ve sorulara cevap verir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık , yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
2 Teorik Bilgileri Uygulamaya dökme Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
3 Araştırma Konularını Seçme Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
4 Herbir Ögrenci için bireysel ve / veya gruplar şeklinde çalışma konusunun verilmesi Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
5 Kaynak Araştırması Yapma Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
6 Toplanan Kaynakların Değerlendirilmesi Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
7 Toplanan Kaynakların Değerlendirilmesi Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
8 ara sınav Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
9 Dönem ortası çalışmaların ön değerlendirilmesi Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
10 Dönem ortası çalışmaların ön değerlendirilmesi Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
11 Hazırlanan konuların rapor haline getirilmesi ve sunumun yapılması Hazırlanan konuların rapor haline getirilmesi ve sunumun yapılması Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
12 Hazırlanan konuların rapor haline getirilmesi ve sunumun yapılması Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
13 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanların dosya şeklinde sunulması Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
14 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanların dosya şeklinde sunulması Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
15 Dönem sonu Değerlendirmesi Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Tartışma
16-17 Final Çeşitli kitap, ders notu ve kütüphane, internet. Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar