DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Koruma CVK   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz BOZ
Dersi Verenler
TeknisyenTUBA KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ı Bu dersin amacı, çevrenin sağlığa etkisinin ortaya konması, nüfus artışı ve kalkınmanın getirdiği çevre sorunlarının tartışılması ve çalışan sağlığı yaklaşımıyla değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uymak
2) Çevre Sağlığı sorunlarını özetleyebilecektir
3) Çalışan sağlığını açıklayabilecektir.
4) Çevre Sağlığı açısından koruyucu çalışmaları açıklayabilecektir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Sağlığı Kavramı ve Sağlığın Belirleyicileri Ders notlarını inceler Anlatım
2 Hava Kirliliği Ders notlarını inceler Anlatım
3 Su Kirliliği Ders notlarını inceler Anlatım
4 Katı Atıklar Ders notlarını inceler Anlatım
5 Radyasyon kirliliği Ders notlarını inceler Anlatım
6 Gürültü kirliliği Ders notlarını inceler Anlatım
7 Gıda güvenliği Ders notlarını inceler Anlatım
8 ara sınav Yazılı Yazılı Sınav
9 Nüfus Artışı ve Çevre Ders notlarını inceler Anlatım
10 Risk Analizi Ders notlarını inceler Anlatım
11 Atık Depolama Ders notlarını inceler Anlatım
12 Çevre Sağlığında Koruyucu Önlemler Ders notlarını inceler Anlatım
13 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları Ders notlarını inceler Anlatım
14 Dünyada ve Türkiye'de Çevre Sağlığı Ders notlarını inceler Anlatım
15 Çevre Sorunlarına Yaklaşım Ders notlarını inceler Anlatım
16-17 Final Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar