DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tüketici Davranışları * TSP   117 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin tüketici davranışlarını, nedenlerini, tüketici davranışlarına etki eden faktörleri, tüketim stratejilerini, tüketicilerin teğkileri ile tüketici psikolojisi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. Tüketiciler hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenmek ve sahip olunacak verileri değerlendirerek tüketicilere daha iyi ve verimli hizmetleri üretmeyi amaçlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, tüketici davranışları ve işletmeler üzerindeki etkileri; tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini, müşteri sadakati yaratma; tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler; tüketici davranışı kavramı ve özellikleri; tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi; tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları; tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler; satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları konularını irdeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama Temel Kavramları ve stratejileri, Çağdaş Pazarlamada Tüketici ilgili konuların okunması
2 Tüketici Davranışına Giriş ilgili konuların okunması
3 Tüketici Davranışında Disiplinlerarası Yaklaşımlar ilgili konuların okunması
4 Tüketici Davranış Modeli ilgili konuların okunması
5 Birey olarak Tüketici; Algılama, Öğrenme-Bellek, Motivasyon, Değer ve ilgilenim ilgili konuların okunması
6 Birey olarak Tüketici; Tutum , Kimlik/Benlik ilgili konuların okunması
7 Tüketici Portresi; Gelir, yaş, aile yapısı,sosyal statü ilgili konuların okunması
8 Ara Sınav ilgili konuların okunması
9 Tüketici Davranışlarında Geleneksel /Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar Veblen, Skinner, Pavlov, Freud vs. ilgili konuların okunması
10 Yeniliklerin Yayılması, Grup ve Fikir lideri etkisi ilgili konuların okunması
11 Tüketici Bilgi Edinme ve Karar Verme Süreci ilgili konuların okunması
12 Tüketici Satınalma sonrası Değerlendirme ilgili konuların okunması
13 Kültür ve Yaşam Tarzı ilgili konuların okunması
14 Yeni Teknolojiler ile Tüketici Davranışları ilgili konuların okunması
15 Final ilgili konuların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili konuların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar