DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri TSP   106 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman İnanç GÜNEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOSMAN İNANÇ GÜNEY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle Seyahat işletmelerinin yönetsel yapılarını ve fonksiyonlarını tanıyabilme, ulaştırma sistemi içerisinde yer alan işletme türlerini tanıyabilme ve ulaştırma sisteminin Dünyada ve Türkiyedeki gelişme eğilimlerini kavrayabilme yetkinliği kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Seyahat çeşitleri ve işletme ilişkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seyahat işletmelerinin tanımı, yönetimi ve yönetim fonksiyonları
2) Ulaştırma sistemi içerisinde yer alan seyahat işletmelerinin sınıflandırılması, tarihçeleri ve turizm sektöründeki konumları
3) Dünya ve Türkiye'de ulaştırma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)