DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı IGS   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan TÜRKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İş güvenliği tanımı, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici tedbirler, iş güvenliği ve donanımları, iç ortam hava kalitesi, ilk yardım, ilk yardım malzemeleri, atıklar ve atıkları sınıflandırma, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alır.
2) İlk yardım yapar.
3) Toz talaş ve zararlı gazlara karşı koruyucu tedbirler alır.
4) Geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolar.
5) iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanlarını tanımlar.
6) Atıklar ve atıkları sınıflandırmayı tanımlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Güvenliği Tanımı ve Mevzuatı Dersle ilgili kaynakların okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Meslek Hastalıkları Dersle ilgili kaynakların okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Dersle ilgili kaynakların okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Emisyonlar, Çevre Kirliliği ve Zararlı Gazlarla İlgili Mevzuat Dersle ilgili kaynakların okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 İş Güvenliği ve İş Güvenliği Ekipmanları Dersle ilgili kaynakların okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Dersle ilgili kaynakların okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 İç Ortam Hava Kalitesi Dersle ilgili kaynakların okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 İlk Yardım Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Anlatım
10 İlk Yardım Malzemeleri Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Anlatım
11 Koruyucu İlk Yardım ve Acil Arama Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Anlatım
12 Atıklar ve Atıkları Sınıflandırma Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Anlatım
13 Atıkları Depolama Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Anlatım
14 Geri Dönüşüm ve Geri Dönüşüm Sistemleri Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Anlatım
15 Tehlikeli Atık Yönetmelikleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar