DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi II ISY   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOSMAN İNANÇ GÜNEY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı yönetimle ilgili temel kavramları tanımlamak, yöneticilik becerileri ve yetkinliklerini açıklamak, ve yönetim düşüncesinin gelişimini ve yönetim fonksiyonlarını irdelemektir.
Dersin İçeriği
Yönetim ve yöneticilikle ilgili temel kavramlar, çağdaş yöneticilerin sahip olması gereken nitelikler ve beceriler, Klasik yönetim düşüncesi, Neo-klasik yönetim düşüncesi, Modern yönetim düşüncesi, Çevreye uyum yaklaşımları, Zaman yönetimi, Yeni yönetim teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim ve yöneticilikle ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olur
2) Yöneticilik rolleri, becerileri ve yetkinliklerini irdeleme ve analiz edebiir
3) Geçmişten günümüze yönetim düşüncesinin geçirdiği süreci kavrayabilir ve sorgulayabilir
4) Etkin ve verimli bir yönetim için gerekli olan temel ve yardımcı yönetim işlevlerini kavrayabilir
5) Yeni yönetim tekniklerini kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim ve yöneticilikle ilgili temel kavramlar, çağdaş yöneticilerin sahip olması gereken nitelikler ve beceriler ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Klasik yönetim düşüncesi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Neo-klasik yönetim düşüncesi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Modern yönetim düşüncesi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çevreye uyum yaklaşımları ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Zaman yönetimi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Planlama işlevi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Eşgüdümleme işlevi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Denetim işlevi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Pazar Kavramı, Hedef Pazar, Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Fiyatlandırma Politikalarını BelirlemekTutundurma Politikalarını Belirlemek ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tutundurma Politikalarını BelirlemekDağıtım Politikalarını BelirlemekMüşteri İlişkilerini Yönetmek ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Gelir ve Gider Hesaplarını YönetmekBorç ve Alacakları YönetmekVarlıkları Yönetmek ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Varlıkları YönetmekKaynakları Yönetmek ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar