DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Acente Muhasebesi TSP   230 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Abdulaziz SAVUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DİLER DOĞRUOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Acente muhasebesi işlemlerini yürütmek yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.
Dersin İçeriği
1 Muhasebe ile ilgili tanımlar ve tablolar 2 Günlük defter (Yevmiye) kaydı 3 Günlük defter (Yevmiye) kaydı 4 Büyük defter kaydı 5 Bilanço 6 Bilanço 7 Gelir tablosu 8 Seyahat acentesi ve tur operatörlerine ait muhasebe işlemleri 9 Seyahat acentesi ve tur operatörlerine ait muhasebe işlemler 10 Kurumlar vergisine ait muhasebe işlemlerini yapmak 11 Tur maliyetini hesaplamak 12 Tur maliyetini hesaplamak 13 Transfer maliyetini oluşturma 14 Transfer maliyetini oluşturma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel muhasebe işlemlerini yürütmek
2) Acente muhasebesi işlemlerini gerçekleştirmek
3) Seyahat acentesı ve tur operatorlerinde maliyet hesaplamak
4) Genel muhasebe ve acente muhasebesi arasında bağlantıyı kurabilir.
5) Acente kuruluş sürecini yönetebilir.
6) Seyahat acentesı ve tur operatorlerinde maliyetleri yönetebilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebe ile ilgili tanımlar ve tablolar İlgili kaynakları okumak Anlatım
2 Günlük defter (Yevmiye) kaydı İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Büyük defter kaydı İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Bilanço İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Gelir tablosu İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Seyahat acentesi ve tur operatörlerine ait muhasebe işlemleri İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Seyahat acentesi ve tur operatörlerine ait muhasebe işlemleri İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınav sorusu hazırlamak Yazılı Sınav
9 Kurumlar vergisine ait muhasebe işlemlerini yapmak İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Tur maliyetini hesaplamak İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Tur maliyetini hesaplamak İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Transfer maliyetini oluşturma İlgili kaynakları okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Uygulama- Tur maliyetleri Uygulama hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Uygulama - Transfer maliyetleri Uygulama hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Uygulama - Maliyet - Satış İlişkisi Uygulama hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav sorusu hazırlamak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar