DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Ekonomisi TSP   123 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman İnanç GÜNEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOSMAN İNANÇ GÜNEY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programında seyahat, turizm ve turist ile ilgili kavramlar hakkında bilgi vermek, bu konulardaki yeterliliğin kazandırılması amaçlanmaktır.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin Turizmle ilgili genel kavramlar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, temel seyahat-turizm kavramlarını tanıtmak ve diğer önlisans bölüm derslerine altyapı oluşturmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizmin Parasal ekonomik etkilerini tanıtmak
2) Turizmin Reel ekonomik etkilerini tanıtmak
3) Turizm talebini tahminlemek
4) Turizm arzının analizini yapmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi İle ilgili temel kavramlar Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Genel Olarak Ekonomi ve Turizm Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Turizm ile ilgili genel kavramlar Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sektör, Turizm Sektörü Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Turizm Talebi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Turistik talebin tahminleme yöntemleri Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Turizm Arzı Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Turizm arz ve talep esnekliği Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Turizm Piyasasında Fiyatın Belirlenmesi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dış Ticaret , Ödemeler Dengesi, Dış Turizm Bilançosu Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 turizmin Sektörlere Etkisi ,Turizmin İstihdama Etkisi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Turizmin Dövize Etkisi, Turizmin Gelir Etkisi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye Turizmi, Turizm işletmelerinin verilerinin analizi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dünya turizmi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar