DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönlendirilmiş Çalışma TSP   232 4 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman İnanç GÜNEY
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kaynak Araştırması Yapma, araştırma raporu hazırlama,kaynakça oluşturma, araştırmayı sunma
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciye alanlarıyla ilgili araştırma yapma yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencinin eksik olan yönlerini tamamlama,merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını sağlama,
2) Rapor hazırlama ve sunma yeteneği kazadırma
3) Özgün bir çalışmayı planlama
4) Yazma ve proje hazırlama becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma alanları ile ilgili plan,hazırlık,yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Teorik bilgileri uygulamaya dökme Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Araştırma konularını seçme Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Her bir öğrenci için bireysel çalışma konusunun belirlenmesi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Kaynak araştırması yapma Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Toplanan kaynakların değerlendirilmesi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Toplanan kaynakların değerlendirilmesi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
9 Dönem ortası çalışmaların ön değerlendirilmesi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Sunum konusunda bilgi verme Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Sunuma hazırlık yapma Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Sunumu tasarlama Ders sunumunun incelenmesi
13 Dönem sonu değerlendirmesi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dökümanların dosya şeklinde sunulması Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dökümanların dosya şeklinde sunulması Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar