DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim ILS   133 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zeynep ERÇEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZÜLEYHA ORAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ZÜLEYHA ORAK1. Öğretim Grup:B
Yüksekokul SekreteriAHMET HAMDİ HATİPOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Sözlü İletişim kurmak Yazılı İletişim kurmak Sözsüz İletişim kurmak Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak Örgüt dışı iletişim kurmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel iletişim kurabilir.
2) Örgütsel iletişim kurabilir.
3) İletişim çeşitlerini algılar
4) İletişimde Kaynak-Mesaj-Hedef ilişkisini çözümler
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik ve Fen Bilimi bilgisine sahip olur.
X
2
Makine resim çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilir.
X
3
Paket programlar kullanarak makine parçası tasarımlarını gerçekleştirebilir.
X
4
Bilgisayar destekli tezgâhların (CNC) çalışma sistemlerini bilir ve bu tezgâhlarda parça üretimi için elle veya CAD-CAM yazılımları kullanarak üretim programları hazırlayabilir.
X
5
Üretim planlaması yapabilir, işlem kartlarını hazırlayabilir, görev dağılımını yapabilir ve denetleyebilir.
X
6
Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
7
CAD-CAM konusundaki gelişmeleri takip eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisine sahip olur.
X
9
Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilir ve en uygun üretim yöntemini seçebilir.
X
10
Malzemeleri tanır, ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilir ve imalat için uygun malzemeyi seçebilir.
X
11
İş parçaları için uygun kesici ve kesme parametrelerini seçebilir.
X
12
Temel ölçme ve kalite kontrol bilgisine sahip olur.
X
13
Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisi kurallarını tanımlar, İngilizce temel dil becerilerini kazanır.
X
14
Türk Devrimi´´nin ortaya çıkmasına yol açan siyasal, ekonomik, toplumsal, düşünsel koşulları yorumlar, birlikte yaşadığı toplum ile bütünlük içinde Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ulusal amaç ve ülküler ile yurt sevgisi başta olmak üzere yüksek i
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İLETIŞIM İletişim kavramı Tanım İletişim süreci ve çeşitleri İletişim ögeleri ve özellikleri İletişim engelleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Sözlü iletişim Sözlü iletişim teknikleri Sözlü İletişim kuralları Sözlü iletişimde kullanılan araçlar * Yüzyüze iletişim * Telefonla İletişim * Görüntülü ve sesli iletişim Etkili konuşma Ses tonlama, vurgulama Dili düzgün kullanma ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Yazılı iletişim Tanımı Yazılı iletişim teknikleri Yazılı İletişim kuralları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Yazılı iletişimde kullanılan araçlar Rapor, rapor hazırlama teknikleri E-postayla İletişim Örgüt içi ağ ile iletişim ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Faks ile iletişim Örgüt içi formlarla iletişim Yazı Dilini düzgün kullanma ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 SÖZSÜZ İLETİŞİM Beden dili ve etkileri Baş hareketlerinin anlamları Göz teması ve önemi Jest ve mimikler Duruş ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Mesafe kullanımı Oturuş Eller Ayaklar Giyim kuşam (simgesel iletişim) Kişisel İmaj ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
9 BİÇİMSEL İLETİŞİM Temel Kavramlar Örgüt İçi İletişim Örgüt İletişim Hiyerarşisi ve hitaplar İletişim Altyapısının Kurulması Ekip Çalışması Örgüt İçi İletişimi Etkileyen Faktörler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Biçimsel İletişim Türleri Dikey - Astlardan Gelen Mesajlar (öneri, istek,talep) - Üstlerden Gelen Mesajlar (emir/talimat, yönerge) Yatay - Birimlerden Gelen Mesajlar (öneri, istek, talep, emir, talimat) Çapraz ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Biçimsel İletişim Araçları (Toplantılar, tele konferans, e-mail, telefon, İntranet, yazılı raporlar, formlar vb.) Mesaj Takibi ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 BİÇİMSEL OLMAYAN İLETİŞİM Temel Kavramlar Biçimsel Olmayan İletişimi Etkileyen Faktörler: Örgüt Kültürü ve İklimi - Grup Davranışları Örgüt Politikaları Örgüt Hiyerarşisi İş ve Görev Tanımları Liderlik ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 İletişim Yöntemleri ( Sözlü, yazılı, sözsüz) Biçimsel İletişim Türleri ve Araçları (Dikey, yatay, çapraz) Mesaj Takibi ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Örgüt Dışı İletişim Temel Kavramlar Örgüt dışı hedef kitle Müşteriler Satıcılar, Tüccarlar Rakipler Kamu Kuruluşları Sendikalar v.b. Örgüt dışı hedef kitle İle İletişimi Etkileyen Faktörler: Örgüt Kültürü ve İklimi Grup Davranışları Örgüt Politikaları , Örgüt Hiyerarşisi İş ve Görev Tanımları, Liderlik İş ve Görev Tanımları, Liderlik ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 İletişim Yöntemleri (Sözlü, yazılı, sözsüz ) Biçimsel İletişim Türleri ve Araçları ( Dikey, Yatay, Çapraz) Mesaj Takibi Mevzuat ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar