DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İLETIŞIM İletişim kavramı Tanım İletişim süreci ve çeşitleri İletişim ögeleri ve özellikleri İletişim engelleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Sözlü iletişim Sözlü iletişim teknikleri Sözlü İletişim kuralları Sözlü iletişimde kullanılan araçlar * Yüzyüze iletişim * Telefonla İletişim * Görüntülü ve sesli iletişim Etkili konuşma Ses tonlama, vurgulama Dili düzgün kullanma ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Yazılı iletişim Tanımı Yazılı iletişim teknikleri Yazılı İletişim kuralları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Yazılı iletişimde kullanılan araçlar Rapor, rapor hazırlama teknikleri E-postayla İletişim Örgüt içi ağ ile iletişim ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Faks ile iletişim Örgüt içi formlarla iletişim Yazı Dilini düzgün kullanma ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 SÖZSÜZ İLETİŞİM Beden dili ve etkileri Baş hareketlerinin anlamları Göz teması ve önemi Jest ve mimikler Duruş ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Mesafe kullanımı Oturuş Eller Ayaklar Giyim kuşam (simgesel iletişim) Kişisel İmaj ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
9 BİÇİMSEL İLETİŞİM Temel Kavramlar Örgüt İçi İletişim Örgüt İletişim Hiyerarşisi ve hitaplar İletişim Altyapısının Kurulması Ekip Çalışması Örgüt İçi İletişimi Etkileyen Faktörler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Biçimsel İletişim Türleri Dikey - Astlardan Gelen Mesajlar (öneri, istek,talep) - Üstlerden Gelen Mesajlar (emir/talimat, yönerge) Yatay - Birimlerden Gelen Mesajlar (öneri, istek, talep, emir, talimat) Çapraz ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Biçimsel İletişim Araçları (Toplantılar, tele konferans, e-mail, telefon, İntranet, yazılı raporlar, formlar vb.) Mesaj Takibi ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 BİÇİMSEL OLMAYAN İLETİŞİM Temel Kavramlar Biçimsel Olmayan İletişimi Etkileyen Faktörler: Örgüt Kültürü ve İklimi - Grup Davranışları Örgüt Politikaları Örgüt Hiyerarşisi İş ve Görev Tanımları Liderlik ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 İletişim Yöntemleri ( Sözlü, yazılı, sözsüz) Biçimsel İletişim Türleri ve Araçları (Dikey, yatay, çapraz) Mesaj Takibi ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Örgüt Dışı İletişim Temel Kavramlar Örgüt dışı hedef kitle Müşteriler Satıcılar, Tüccarlar Rakipler Kamu Kuruluşları Sendikalar v.b. Örgüt dışı hedef kitle İle İletişimi Etkileyen Faktörler: Örgüt Kültürü ve İklimi Grup Davranışları Örgüt Politikaları , Örgüt Hiyerarşisi İş ve Görev Tanımları, Liderlik İş ve Görev Tanımları, Liderlik ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 İletişim Yöntemleri (Sözlü, yazılı, sözsüz ) Biçimsel İletişim Türleri ve Araçları ( Dikey, Yatay, Çapraz) Mesaj Takibi Mevzuat ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar