DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Bilgisayar RTV   113 1 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan GÜRDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN GÜRDAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUFUK GÜLTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, bilgisayarı hızlı ve etkin kullanma yeterlikleri kazandırılacaktır. Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak, bilgisayarda etkili ve hızlı yazı yazmak ve televizyon program metinleri üzerinde hareketli işlemler yapabilmesini sağlar.
Dersin İçeriği
Mesleki yazılımları bilgisayar ortamında etkili kullanabilmesi gerekli becerileri içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Bilgisayar ile ilgili temel bilgi konularını bilir
2) 2) Bilgisayar donanımlarını tanır.
3) 3) Bilgisayara donanımları ve günceller
4) 4) Meslekle ilgili yazılımları yükler ve kullanır.
5) 5)Ses ve görüntü kaynaklarını bilgisyara aktarır ve işlenmiş ürün olarak kaydedebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturab
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel beceriler
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihac
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin f
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon p
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişisel Bilgisayar tarihi ve temel bilgiler Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Dış Donanım Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kasa,Klavye,Fare,Ekran,Kasa,hoparlör Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İç Donanım Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Anakart,İşlemci,ana bellek,ses kartı,ram,bios Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Bilgisayar bağlantı elemanları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
7 Yazıcı,tarayıcı,görüntü yakalama kartları, Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Biligsayara program yükleme Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Bilgisayara donanım ekleme Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Fotoğraf işleme yazılımları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ses işleme yazılımları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Video işleme yazılımları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ses ve Görüntü yaklama Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Final Sınavı Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar