DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzman Gazetecilik * RTV   212 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Vilda YARDIM TEKKOLLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VİLDA YARDIM TEKKOLLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.VİLDA YARDIM TEKKOLLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazılı ve görsel basında Uzmanlık gerektiren alanlara göre ekonomi, spor, siyasi, adli, sağlık, kültür-sanat, magazin gazeteciliği vb. hakkında genel bilgilerin verillmesi ve bu uzmanlık alanlarında yazma becerisi kazandırılması.
Dersin İçeriği
Basın ve medya, gazete, kapsamı ve işlevleri, gazete türleri, gazetecilik mesleği, ülkemizde gazetecilik, dergiler, içeriği ve çeşitleri, elektronik basın, basının işlev ve sorumlulukları, ekonomi, spor, siyasi, adli, sağlık, kültür-sanat, magazin gazeteciliği vb. hakkında genel bilgileri kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturab
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel beceriler
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihac
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin f
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon p
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Basın ve Medya ARAŞTIRMA
2 Gazete, Kapsamı ve İşlevleri ARAŞTIRMA
3 Haber Çeşitleri ARAŞTIRMA
4 Basının Sorumluluğu, İşlev Ve Görevleri ARAŞTIRMA
5 Gazetecilikte Uzmanlaşma Ve Araştırmacı Gazetecilik ARAŞTIRMA
6 Gazetecilikte Uzmanlaşma Ve Haber Röportaj ARAŞTIRMA
7 Gazetecilikte Uzmanlaşma Ve Ekonomi Haberciliği ARAŞTIRMA
8 Ara Sınav ARAŞTIRMA
9 Gazetecilikte Uzmanlaşma Ve İstihbarat Haberciliği ARAŞTIRMA
10 Gazetecilikte Uzmanlaşma Ve Kültür Sanat Haberciliği ARAŞTIRMA
11 Gazetecilikte Uzmanlaşma Ve Magazin Haberciliği ARAŞTIRMA
12 Gazetecilikte Uzmanlaşma Ve Politika Haberciliği ARAŞTIRMA
13 Gazetecilikte Uzmanlaşma Ve Spor Haberciliği ARAŞTIRMA
14 Fikir Gazeteciliği ve Haberciliğin Etik Boyutu ARAŞTIRMA
15 Ulusal Basından Haber Örnekleri ARAŞTIRMA
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ARAŞTIRMA

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar