DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Kamera RTV   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan GÜRDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN GÜRDAL1. Öğretim Grup:A
BEKİR DÜNDAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamera ve kameramanlığın temel kurallarının, görüntüyü algılama ve kaydetme araçlarının genel çalışma prensiplerinin, temel kompozisyon kuralarının ve kamera teknolojisi ile temel bilgilerin incelenilmesi ve öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciye kamera kullanımı, çekim ve kompozisyon kuralları ile görsel tasarımın önemi kavratılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Durağan sahnelerin çekimini yapar
2) 2) Hareketli oyuncu / nesne kullanılan sahnelerin çekimini yapar
3) 3) Hareketli kamera kullanılan sahnelerin çekimini yapar
4) 4) Kamera hareketlerini ve genel kamera hareketleri kurallarını bilir
5) 5) Kaydırma hareketi ve optik kaydırma hareketi yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturab
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel beceriler
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihac
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin f
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon p
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında öğrencilere bilgi verilmesi ve derse giriş. Durağan sahnelerin çekimi. Tek oyunculu sahnelerin çekimi. İki oyunculu konuşma sahnelerinin çekimi. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Üç oyunculu konuşma sahnelerinin çekimi. Çoklu oyunculu konuşma sahnelerinin çekimi. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çekimde hareketin önemi. Çerçeve içerisinde gerçekleşen hareketler. Hareketli oyuncu/ nesne kullanılan sahnelerin çekimi. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çerçeveye giriş ve çıkış hareketleri. Yaklaşma ve uzaklaşma hareketleri. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Genel çekimlerde çoklu hareketlerin gerçekleştirilmesi. Çoklu oyuncuların/ nesnelerin hareketlerinin çekimi. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
6 Kamera hareketleri ve genel kamera hareketi kuralları. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 Çevrinme hareketi. Duraklamalı çevrinme, tarama, dairesel çevrinme, hızlı çevrinme, iki yöne çevrinme. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Kaydırma hareketi. Optik kaydırma. Duraklamalı kaydırma. Doğrusal kaydırma. Kavisli kaydırma. Dairesel kaydırma. Kaydırma sırasında çevrinme hareketi. Ders notlarının gözden geçirilmesi Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Kamera ve oyuncu/ nesnenin aynı yönlere hareketi. Kamera ve oyuncu/ nesnenin zıt yönlere hareketi. Kaydırmanın hızı. Kaydırma yapan kameraya yaklaşan ve uzaklaşan hareketler. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Kısa senaryo üzerinden öğrencilerin öğrendikleri çekim tekniklerini uygulamaya dönüştürdükleri final projelerinin gerçekleştirilmesi. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
12 Kısa senaryo üzerinden öğrencilerin öğrendikleri çekim tekniklerini uygulamaya dönüştürdükleri final projelerinin gerçekleştirilmesi. Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
13 Kısa senaryo üzerinden öğrencilerin öğrendikleri çekim tekniklerini uygulamaya dönüştürdükleri final projelerinin gerçekleştirilmesi. Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
14 Final projelerinin değerlendirilmesi ve tartışılması. Ders notlarının gözden geçirilmesi Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
15 Final Sınavı Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar