DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi I ISY   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BERİN YOCA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş fikri geliştirme, İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Mikroekonomik Verilerin Anlatımı, Makroekonomik Göstergeler, İş Fikri Geliştirme Süreci, İşletmenin Amaçları, İşletme Türleri, Yatırım Kavramı, Yapılabilirlik Etütleri, İşletme- Çevre İlişkileri, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirleme, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İşyerinin Kapasitesini Belirlemek, Maliyet Kavramı, İşyeri Düzeni ve Üretim Planı Yapmak, İşletme Kurulum İşlemlerini Yürütmek, İşyeri Açılışı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilir.
2) İş yeri kurma fikrine sahip olabilir.
3) İş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilir.
4) İş yerini faaliyete açabilir.
5) İşletmenin kuruluş amaçlarını bilir.
6) İşletmenin iç ve dış çevresiyle kuracağı ilişkileri bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturab
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel beceriler
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihac
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin f
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon p
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroekonomik Göstergeler ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Makroekonomik Göstergeler ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İş Fikri Geliştirme Süreci ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İşletmenin Amaçları ve İşletme Türleri ARAŞTIRMA
5 Yatırım ve Yapılabilirlik Etütleri, ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İşletme- Çevre İlişkileri, ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İş Yeri Kuruluş İşlemleri ve Talep Tahminleme ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ARAŞTIRMA Yazılı Sınav
9 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirleme ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İşletmenin Hukuksal Yapısını ve İşyerinin Kapasitesini Belirlemek ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Maliyet Kavramı ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İşyeri Düzeni ve Üretim Planı Yapmak, ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İşletme Kurulum İşlemlerini Yürütmek, ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İşyeri Açılışı ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İşyeri Açılışı ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ARAŞTIRMA Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar