DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticaret Hukukuna giriş, ticari işletme, özellikleri ve ticari işletmede merkez ve şube kavramları Konunun ders notlarından okunması
2 Ticari işletme rehni, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı Konunun ders notlarından okunması
3 Tacir, tacirlik sıfatından doğan yükümlülükler ve Pratik Çalışma I Konunun ders notlarından okunması
4 Tacir yardımcıları (Özellikle acente kavramı) Konunun ders notlarından okunması
5 Ticaret sicili ve Pratik Çalışma II Konunun ders notlarından okunması
6 Ticaret unvanı, işletme adı ve marka Konunun ders notlarından okunması
7 Haksız rekabet ve ticari defterler ile cari hesap kavramı Konunun ders notlarından okunması
8 Ortaklıklar (Şirketler) Hukuku ve adi şirketler Konunun ders notlarından okunması
9 Ara Sınav Konunun ders notlarından okunması
10 Kollektif ve anonim şirketler Konunun ders notlarından okunması
11 Limited şirketler ve Pratik Çalışma III Konunun ders notlarından okunması
12 Kıymetli evrak hukuku; özellikleri, kaybolması ve iptali Konunun ders notlarından okunması
13 Kambiyo senetleri, poliçe ve bono kavramları Konunun ders notlarından okunması
14 Çek; çekte ödeme, cayma, aval verme, ibraz süreleri Pratik Çalışma IV Konunun ders notlarından okunması
15 Çek; çekte ödeme, cayma, aval verme, ibraz süreleri Pratik Çalışma IV Konunun ders notlarından okunması
16-17 Final sınavı Konunun ders notlarından okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar