DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hizmet kavramı ve hizmet sektörünün önemi Konunun ders notlarından okunması
2 Hizmetler ve hizmetlerin sınıflandırılması Konunun ders notlarından okunması
3 Hizmet işletmeleri ve geleneksel pazarlama karması elemanları Konunun ders notlarından okunması
4 Hizmetlerde pazarlama karması Konunun ders notlarından okunması
5 Hizmetlerde pazarlama karması Konunun ders notlarından okunması
6 Hizmetlerde pazarlama karması Konunun ders notlarından okunması
7 Hizmetlerde pazarlama karması Konunun ders notlarından okunması
8 Vize Konunun ders notlarından okunması
9 Hizmet sektöründe reklam,satış tutundurma, halkla ilişkiler, kişisel satış ve doğrudan pazarlama. Konunun ders notlarından okunması
10 Hizmet pazarlaması ve personel Konunun ders notlarından okunması
11 Hizmet ve müşteri Konunun ders notlarından okunması
12 Hizmet pazarlaması ve fiziksel kanıtlar Konunun ders notlarından okunması
13 Hizmet işletmelerinde talep ve kapasite yönetimi Konunun ders notlarından okunması
14 Hizmet kalitesi ve Hizmet karşılaşmaları Konunun ders notlarından okunması
15 İlişkisel pazarlama ve Uluslararasılaşma Konunun ders notlarından okunması
16-17 Final sınavı Konunun ders notlarından okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar