DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Marka Yönetimi PZR   252 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sadık EREN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELİM SOYÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin marka stratejileri ve yönetimini iş hayatında başarıyla hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Markanın Tanımı ve Özellikleri, Marka Yönetim, Marka Stratejileri, Markanın, Marka Kişiliği ile Stratejik Farklılığın Yaratılması, Markanın Tasarım Unsurları, Ambalaj Tasarımı ve Marka, Marka Bağlılığı ve Türleri, Marka Değerliliği ve Marka Konumunun Belirlenmesi, Markanın Algılanması, Marka Yönetiminde Pazarlama İletişimi unsurları, Marka Yönetiminde Pazarlama İletişimi unsurları, Başarılı Marka Yönetimi Örnekleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme amaç ve stratejilerine göre, markanın tanınması ve duyurulmasını sağlayabilme
2) Marka konumlandırma ile pazarlama strateji ve uygulamalarını uyumlaştırabilme
3) İşletmenin amaç ve stratejilerine göre marka stratejilerini takip edebilme ve buna uygun davranabilme
4) Markaya kişilik kazandıran prensipleri benimseyerek uygulayabilme
5) Tasarım olarak markanın sahip olduğu unsurların önemini kavrayabilme
6) Markanın tamamlayıcı unsurlarının inceleyebilme
7) Tüketicilerin markaya olan bağlılık derecelerini değerlendirebilme
8) Rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markayı yeniden yapılandırabilme
9) Marka değerliliğinin işletmeler açısından önemini kavrayabilme
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Markanın Tanımı ve Özellikleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
2 Marka Yönetim Süreci Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
3 Marka Stratejileri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
4 Markanın Özellikleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
5 Marka Kişiliği ile Stratejik Farklılığın Yaratılması Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
6 Markanın Tasarım Unsurları Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
7 Ambalaj Tasarımı ve Marka Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Marka Bağlılığı ve Türleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
10 Marka Değerliliği ve Marka Konumunun Belirlenmesi Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
11 Markanın Algılanması Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
12 Marka Yönetiminde Pazarlama İletişimi unsurları Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
13 Marka Yönetiminde Pazarlama İletişimi unsurları Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
14 Başarılı Marka Yönetimi Örnekleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
15 Ders Tekrarı Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar