DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik PZR   154 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sadık EREN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SADIK EREN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SADIK EREN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiğin tanımının doğru bir şekilde öğrenciye anlatılması, temel istatistik kavramlarının öğretilmesi, gündelik hayatımızda ki istatistik uygulamalarının ne işe yaradığını ve ne kadar önemli olduğunu öğrenciye gösterme
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar, Verilerin İşlenmesi (Sınıflama-Gruplama), İstatistik Tabloları, Grafikler, Zaman Serileri, Mekan Serileri, Bölünme Serileri, Toplanma Serileri, Ortalamalar- Analitik Ortalamalar, Ortalamalar- Analitik Ortalamalar, Analitik Olmayan Ortalamalar, Değişkenlik Ölçüleri, Endeksler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiğin tanımını doğru bir şekilde kavrama
2) İstatistiğin temel kavramlarına ve konularına hakim olma
3) Doğru verilere ulaşmanın önemini kavrama
4) Bilgiyi yorumlama becerisini kazanma
5) Analitik ve analitik olmayan ortalamaların hesaplama becerisini kazanma
6) Sayısal göstergeleri yorumlayabilme
7) Her türlü veriyi tablo ve grafiklerle özetleyebilme
8) İstatistiğin öncelikle bilimsel açıdan, sonra da devlet yönetimi, iş hayatı ve bireyler açısından ne derece önemli olduğunu kavrayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
2 Verilerin İşlenmesi (Sınıflama-Gruplama) Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
3 İstatistik Tabloları, Grafikler Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
4 Zaman Serileri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
5 Mekan Serileri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
6 Bölünme Serileri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
7 Toplanma Serileri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Ortalamalar- Analitik Ortalamalar Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
10 Ortalamalar- Analitik Ortalamalar Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
11 Analitik Olmayan Ortalamalar Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
12 Değişkenlik Ölçüleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
13 Endeksler Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
14 Endeksler Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
15 Ders Tekrarı Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar