DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku Bilgisi PZR   158 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selim SOYÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELİM SOYÇELİK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SELİM SOYÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve organizasyon yönetimi öğrenimi için bir altyapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Yönetimle İlgili temel kavramlar, Yönetimle ilgili geliştirilen ilk temel teoriler, sistem teorisi, durumsallık teorisi, çağdaş yönetim teorileri,motivasyon, liderlik ve iletişim, güç ve politika

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ticari iş kavramını tanımlayabilme
2) Ticari iş kavramı ve sözleşmelerin işletme alanındaki yerini tarif edebilme
3) Ticari yargıda kullanılan belgeleri açıklayabilme
4) Sözleşme türleri ve uygulamalarını sınıflandırabilme
5) İcra koşullarını tanımlayabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticaret Hukukuna giriş, ticari işletme, özellikleri ve ticari işletmede merkez ve şube kavramları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Ticari işletme rehni, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Tacir, tacirlik sıfatından doğan yükümlülükler ve Pratik Çalışma I Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
4 Tacir yardımcıları (Özellikle acente kavramı) Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Ticaret sicili ve Pratik Çalışma II Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Ticaret unvanı, işletme adı ve marka Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Haksız rekabet ve ticari defterler ile cari hesap kavramı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Ara Sınav Konunun ders notlarından okunması Soru-Cevap
Yazılı Sınav
10 Kollektif ve anonim şirketler Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Limited şirketler ve Pratik Çalışma III Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kıymetli evrak hukuku; özellikleri, kaybolması ve iptali Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kambiyo senetleri, poliçe ve bono kavramları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Çek; çekte ödeme, cayma, aval verme, ibraz süreleri Pratik Çalışma IV Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Çek; çekte ödeme, cayma, aval verme, ibraz süreleri Pratik Çalışma IV Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konunun ders notlarından okunması Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar