DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik PZR   162 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sadık EREN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELİM SOYÇELİK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SELİM SOYÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmak
Dersin İçeriği
Giriş, Girişimcilik Teorisinin Gelişimi, Girişimcilik Türleri, Girişimcilik Özellikleri, İş Kurma Süreci: Kariyer Planlaması, İş Kurma Süreci: Giriş Modunun Seçimi, İş Planı Hazırlama, Kobi Yönetiminin Temel Kavramları, Kobi Yönetiminin Özellikleri Ve Temel Zorlukları, Kurumsallaşma Ve Kurumsal Girişimcilik, Yenilikçilik Ve Yaratıcılık, İş Planı Sunumları, İş Planı Sunumları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme
2) Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek
3) Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
4) Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
5) Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
6) KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
7) Örgütsel davranış teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak
8) Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
9) Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
10) Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
11) Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
12) Örgütsel davranış teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
2 Girişimcilik Teorisinin Gelişimi Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
3 Girişimcilik Türleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
4 Girişimcilik Özellikleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
5 İş Kurma Süreci: Kariyer Planlaması Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
6 İş Kurma Süreci: Giriş Modunun Seçimi Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
7 İş Planı Hazırlama Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kobi Yönetiminin Temel Kavramları Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
10 Kobi Yönetiminin Özellikleri Ve Temel Zorlukları Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
11 Kurumsallaşma Ve Kurumsal Girişimcilik Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
12 Yenilikçilik Ve Yaratıcılık Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
13 İş Planı Sunumları Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
14 İş Planı Sunumları Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
15 Ders Tekrarı Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar