DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomi PZR   167 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sadık EREN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SADIK EREN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SADIK EREN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, Ekonomi bilimi ile ilgili kavramları tanıması, mikro ekonomik birimlerin (birey ve firma) davranışlarını inceleyerek, mal ve hizmet piyasalarıyla, üretim faktörleri piyasasında fiyatın nasıl oluştuğunu, makro ekonominin teorik temellerini kavramasını, makro düzeydeki ekonomik yapıyı ve bu yapının işleyişini anlamasını,toplulaştırılmış ekonomik olaylarda ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını analiz edebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İktisat Bilimini ve İktisat (Ekonomi) bilimi ile ilgili temel kavramlar, Ekonomik faaliyetin temel dinamikleri, Ekonominin örgütlenmesi ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi içerisinde, Talep ve Arz düzeyinin oluşumu, Talep ve arz esnekliği kavramları ve çeşitleri, Fayda Teorisi çerçevesinde Tüketici Denge analizi, Maliyet Teorisi çerçevesinde firmanın maliyet türleri ve denge analizleri, Piyasada fiyatın oluşumu ve dengesi, piyasa türleri ve piyasa türlerine göre karlılık analizi, Üretim faktörleri ve üretim faktörleri piyasası, Milli Gelir ile ilgili kavramlar, Milli Gelir Hesaplama yöntemleri, Para ve para sistemleri, Enflasyon çeşitleri ve enflasyonla mücadele yöntemleri, İstihdam ve İşsizlik politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınma, gelir dağılımı politikaları, Dış ticaret politikası ve ödemeler bilançosu, Türkiye Ekonomisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat (Ekonomi) bilimi ile ilgili temel kavramları tanıma, ekonominin örgütlenmesini ve Ekonomik Sistemleri karşılaştırabilme
2) Fiyat Teorisi içerisinde, Talep ve Arz düzeyinin oluşumunu analiz edebilme, Talep ve arz esnekliği kavramlarını ve çeşitlerini öğrenebilme
3) Fayda Teorisi çerçevesinde Tüketici Denge analizini, Maliyet Teorisi çerçevesinde firmanın maliyet türlerini ve denge analizlerini yapabilme
4) Piyasada fiyat oluşumunu ve dengesini anlama, piyasa türlerini sınıflandırma ve piyasa türlerine göre karlılık analizi yapabilme
5) Üretim faktörleri ve üretim faktörleri piyasası analizlerini yapabilme
6) Milli Gelir ile ilgili kavramları tanıma, Milli Gelir Hesaplama yöntemlerini analiz edebilme
7) Para ve para sistemlerini öğrenebilme
8) Enflasyon, çeşitleri ve enflasyonla mücadele yöntemlerini kavrayabilme
9) İstihdam ve İşsizlik politikalarını öğrenebilme
10) Dış ticaret politikası ve ödemeler bilançosu ile ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı politikalarını analiz ederek, Türkiye ekonomisini değerlendirebilme
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisat Bilimini ve İktisat (Ekonomi) bilimi ile ilgili temel kavramlar Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
2 Ekonomik faaliyetin temel dinamikleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
3 Ekonominin örgütlenmesi ve Ekonomik Sistemler Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
4 Fiyat Teorisi içerisinde, Talep ve Arz düzeyinin oluşumu Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
5 Talep ve arz esnekliği kavramları ve çeşitleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
6 Fayda Teorisi, çerçevesinde Tüketici Denge analizi, Maliyet Teorisi, çerçevesinde firmanın maliyet türleri ve denge analizleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
7 Piyasada fiyatın oluşumu ve dengesi, piyasa türleri ve piyasa türlerine göre karlılık analizi Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Üretim faktörleri ve üretim faktörleri piyasası Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
10 Milli Gelir ile ilgili kavramlar, Milli Gelir Hesaplama yöntemleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
11 Para ve para sistemleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
12 Enflasyon, çeşitleri ve enflasyonla mücadele yöntemleri Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
13 İstihdam ve İşsizlik politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınma, gelir dağılımı politikaları Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
14 Dış ticaret politikası ve ödemeler bilançosu, Türkiye Ekonomisi Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
15 Ders Tekrarı Konunun Ders Notlarının Okunması Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar