DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Tesisat ELP   158 2 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özel elektrik tesisat teknikleri kavrayabilme. Yıldırıma karşı korunma, topraklama ve kompanzasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme. Alarm ve akıllı ev sistemlerini tasarlayabilme ve kurabilme. Tesisler için çıkarılmış kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin İçeriği
Güvenlik sistemleri, yangın alarm sistemleri, akıllı ev sistemleri hakkında bilgi edinilmesi ve uygulanması. Paratoner çeşitleri ve topraklama sistemlerinin binaya tesis edilmesi. Kompanzasyon sistemlerinin kurulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğini açıklar ve mesleki düzeyde uygular.
2) Kompanzasyon, paratoner ve topraklama çeşitlerini bilir ve uygular.
3) Topraklama Tesisatları Yapmak;
4) Akıllı ev sistemleri ve alarm sistemlerini tasarlar.
5) Binalarda enerji verimliliği ve Enerji Performans Yönetmeliği bilir ve mesleki düzeyde uygular.
6) Özel tesislerde kullanılacak tesisat sistemlerini bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
X
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
X
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
X
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile ilgili maddelerinin yorumlanması ve öğrenilmesi. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
2 Elektrik tesisatı kurma çalışmaları için kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Özel tesislerde kablo tipi, tesisat ve projelendirme yöntemlerinin tanıtılması. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
4 Kompanzasyon tanımı, önemi, elemanlarının incelenmesi. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
5 Kompanzasyon ile ilgili çeşitli uygulamalar. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 Paratoner ve topraklamanın tanımı, önemi ve incelenmesi. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 Paratoner ve topraklama ile ilgili çeşitli uygulamalar. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Güvenlik sistemlerinin incelenmesi, projelendirilmesi, Yangın ihbar sistemlerinin incelenmesi, projelendirilmesi. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Kapalı devre kamera sistemlerinin incelenmesi, projelendirilmesi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Alarm sistemlerinin incelenmesi ve projelendirilmesi. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 Akıllı ev sistemlerinin incelenmesi ve projelendirilmesi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Şantiye geçici tesisatının tanıtılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 Binalarda Enerji verimliliği ve Enerji Performans Yönetmeliği Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Enerji Performans yönetmeliği ve Enerji Kimlik Kartı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar