DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı ELP   256 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Santralden tüketiciye verimli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan iletim ve dağıtım ilkelerinin öğretilmesi. Bu amaçla :dağıtım hattını oluşturan direkler, iletkenler, trafo postaları, açma kapama elemanları, koruma elemanları, ölçme elamanları gibi temel şebeke elamanlarını tanıtılması, öğretilmesi ve seçimlerinin yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Transformatörler; Şalt saha merkezleri; Transformatör merkezleri; Ayırıcılar ve kesiciler; Şebeke hat sabitleri; Hava hattı iletkenleri; İzolatörler; Elektrik direkleri; Elektrik enerjisinin iletimi ; Elektrik enerjisinin dağıtımı; Elektrik dağıtım projesi okuma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik enerjisinin iletilme yöntemlerini öğrenir
2) Elektrik enerjisinin son kullanıcıya kadar üretilip dağıtılmasını öğrenir
3) Elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtımında uygulanması gereken hesaplamaları bilir
4) Elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtımında kullanılması gereken malzemeleri tanır
5) Elektrik enerjisi iletimi ve dağıtımıyla ilgili projeleri okur
6) Saha ve trafo merkezleri ve iletim hatların : anahtarlama , koruma ve ölçme elemanlarını tanır, güvenli çalışma kurallarını kavrar
7) Havai hattı iletkenlerinin, direklerin, izalotörlerin, traverslerin tanınması secim esaslarını kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
X
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
X
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
X
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
X
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gerilimlerine göre elektrik şebeke çeşitleri Ders konularının araştırılması Anlatım
2 Yapılarına göre elektrik şebeke çeşitleri Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
3 Transformatörler, bağlantı şekilleri ve çeşitleri Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
4 Transformatör merkezleri Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
5 Ayırıcılar ve kesiciler Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
6 Şebeke hat sabitleri Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
7 Hava hattı iletkenleri Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İzolatör özellikleri, çeşitleri ve kullanım yerleri Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
10 Elektrik direkleri çeşitleri ve kullanım yerleri Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
11 Elektrik piyasası şebeke yönetmeliğinin ilgili maddeleri tartışılması Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
12 Elektrik piyasası şebeke yönetmeliğinin ilgili maddeleri tartışılması Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
13 Elektrik şebeke dağıtım projesi Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
14 Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
15 Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak Geçmiş ders tekrarı ve konuların araştırılması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar