DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı ELP   256 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Santralden tüketiciye verimli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan iletim ve dağıtım ilkelerinin öğretilmesi. Bu amaçla :dağıtım hattını oluşturan direkler, iletkenler, trafo postaları, açma kapama elemanları, koruma elemanları, ölçme elamanları gibi temel şebeke elamanlarını tanıtılması, öğretilmesi ve seçimlerinin yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Transformatörler; Şalt saha merkezleri; Transformatör merkezleri; Ayırıcılar ve kesiciler; Şebeke hat sabitleri; Hava hattı iletkenleri; İzolatörler; Elektrik direkleri; Elektrik enerjisinin iletimi ; Elektrik enerjisinin dağıtımı; Elektrik dağıtım projesi okuma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik enerjisinin iletilme yöntemlerini öğrenir
2) Elektrik enerjisinin son kullanıcıya kadar üretilip dağıtılmasını öğrenir
3) Elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtımında uygulanması gereken hesaplamaları bilir
4) Elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtımında kullanılması gereken malzemeleri tanır
5) Elektrik enerjisi iletimi ve dağıtımıyla ilgili projeleri okur
6) Saha ve trafo merkezleri ve iletim hatların : anahtarlama , koruma ve ölçme elemanlarını tanır, güvenli çalışma kurallarını kavrar
7) Havai hattı iletkenlerinin, direklerin, izalotörlerin, traverslerin tanınması secim esaslarını kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)