DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Asenkron ve Senkron Makineleri ELP   255 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Osman TÜFEKCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Asenkron ve Senkron Makinelerin yapılarını, çalışma prensiplerini ve bağlantısını öğrenmek.
Dersin İçeriği
A- Asenkron Motorlar; 1- Üç fazlı asekron motorlar 2- Bir fazlı asekron motorlar B-Senkron makinalar; 1- Senkron makinanın generatör olarak çalıştırılması, 2-Paralel bağlanması, 3-Senkron makinanın motor olarak çalıştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir ve üç fazlı asenkron Motorların yapısı, çalışma prensibini açıklar.
2) Asenkron Motorların bağlantısını yapar ve çalıştırır.
3) Senkron makinelerin yapısını açıklar.
4) Senkron makineleri alternatör olarak bağlantısını yapar ve çalıştırır.
5) Senkron makineleri senkron motor olarak bağlantısını yapar ve çalıştırır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
X
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
X
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
X
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
X
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
X
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
X
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
X
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
X
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
X
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Asenkron Motorların yapısı ve çalışma prensibi. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
2 Asenkron Motorların çeşitleri, etiket bilgileri, klemens tablosu ve kayma. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Üç fazlı asenkron motorların kurulumunu yapmak. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
4 Üç fazlı asenkron motorlara yol vermek. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
5 Üç fazlı asenkron motorların devir ayarını yapmak. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 Asenkron Motorlarda zıt emk, güç, moment ve eşdeğer devresi. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 Asenkron Motorlarda kayıplar ve verim. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlanır. Yazılı Sınav
9 Bir fazlı asenkron motorlar. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Bir fazlı asenkron motorların kurulumunu yaparak çalıştırmak. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Senkron makinaların yapısı ve çeşitleri. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 Senkron makinanın generatör olarak çalıştırılması; gerilim ve frekans ayarı. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Paralel bağlanması. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 Senkron makinanın motor olarak çalıştırılması. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Final Sınavı Sınava hazırlanır. Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar