DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Tasarım ELP   257 3 1 1.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Dündar APUCU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA DÜNDAR APUCU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MUSTAFA DÜNDAR APUCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analog ve sayısal kavramlarını, sayı sistemlerini ve birbirine dönüşümlerini, Kodlama sistemlerini, Boolean kuralları ve mantıksal ifadelerin sadeleştirilmesini vererek, temel mantık devreleri kullanarak devre gerçekleştirme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Sayı sistemleri, lojik kapılar, karnaugh haritaları, multivibratörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analog ve sayısal kavramları ayırt eder
2) Sayı sistemlerini bilir Sayı sistemeleri arasında dönüşümler yapabilir
3) Kodlama sistemlerini açıklar. Mantıksal ifadeleri sadeleştirebilir
4) Kapı devrelerini tanır
5) Flip-flop devrelerini, bellekleri ve çeşitlerini tanır
6) Sayısal devreleri çözümler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
X
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
X
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
X
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
X
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
X
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analog ve Sayısal kavramları Anlatım
Soru-Cevap
2 Sayı sistemleri ve birbirine dönüşümleri Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Kodlama, Sayısal kodlar ve Alfa sayısal (ASCII, EBCDIC) kodlar Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Boolean kuralları ve Mantıksal ifadelerin sadeleştirilmesi, doğruluk tablosu. Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
5 Temel mantık devreleri/kapılar (VE, VEYA, DEĞİL, ÖZELVEYA) ve mantık devreleri Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Karnaugh Haritaları ve mantıksal ifadelerin sadeleştirilmesi Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Sayısal entegreler (RTL,DTL,TTL,), Fan out, Gürültü bağışıklığı, Yayılım gecikmesi kavramları Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bileşik Mantık devreleri ( Kodlayıcı ve Kod Çözücü Devreleri) Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Bileşik Mantık devreleri ( Kodlayıcı ve Kod Çözücü Devreleri) Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
11 Bileşik Mantık devreleri (Multiplexer, Demultiplexer ve lojik fonksiyonların multiplexerlar ile gerçekleştirilmesi) Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Bileşik Mantık devreleri (Aritmetik işlem devreleri- Toplayıcı devreler, karşılaştırıcılar-Çıkarıcı devreler) Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Multivibratörler ve Flip-Floplar Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Sayıcılar (Senkron ve Asenkron Sayıcılar) Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Bellekler, çeşitleri ve yapısı Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar