DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrik Enerji Santralleri ELP   259 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enerjinin tanımı, enerjinin dönüşümü, elektrik enerjisi elde etme yöntemleri, enerji kaynaklarinin tespiti, üretimi gerçekleştiren elektrik santrallerinin çeşitleri, çalışma ilkelerini ve isletme özelliklerinin kavranabilmesi elektriğin iletimi ve dağıtımı yöntemlerini açıklama
Dersin İçeriği
Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri, Termik santraller, Nükleer santraller, Hidroelektrik santraller, Yenilenebilir enerji santraller, Gaztürbinli santraller; Otoprodüktörler; Kojenerasyon santraller; Rüzgar santralleri; Güneş enerjisi santraller; Çöplerden elektrik üretmek; Jeotermal santraller; Enerji Santrallerinde oluşan arızalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek;
2) Termik santrallerin işleyişini bilmek;
3) Nükleer santrallerin işleyişini bilmek;
4) Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek;
5) Yenilenebilir santrallerin işleyişini bilmek;
6) Elektrik enerjisinde kullanılan kaynakları tanır
7) Ülkemizde elektrik enerjisi üretimi yapan santrallerimizi tanır, ulusal elektrik sistemimizin yapısını kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
X
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
X
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
X
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji çeşitleri ve elektrik enerjisi elde etme yöntemleri Ders konularının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Enerji üretimin ve Türkiye enerji üretiminin kısa tarihçesi. Ülkemizin kurulu gücü, yıllık üretim ve tüketim değerleri, enerjinin hangi kaynaklardan elde edilgi istatislik bilgileri Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
3 Elektrik enerjisi üzerine bazı temel kavramlar ; verimlilik, kuruluş ve marjinal maliyet karsılaştırmaları, güvenirlik, çevresel etkiler, ulusallık kavramlarının öğrenilmesi Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
4 Elektrik ekonomisi, yük eğrileri, elektrik birim maliyet hesabi, santral maliyet karşılaştırmaları, üretilen enerjinin işletme sureleri ve şebekeye maliyetleri Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
5 Elektrik enerjisi üretimindeki kullanılan kaynaklar ; katı, sıvı ve gaz kaynaklar Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
6 Termik santraller Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
7 Hidroelektrik santraller (HES) Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Gaz türbinli ve kombine çevrimli santralleri, dogalgaz santralleri Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
10 Jeotermal Santraller Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
11 Nükleer Santraller Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
12 Rüzgar ve Güneş Santralleri Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
13 Denizlerden ve çöplerden elektrik enerjisi üretimi Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
14 Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
15 Kuranportör montajını yapmak Ders konularının araştırılması ve geçmiş dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar