DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektromekanik Kumanda Sistemleri ELP   261 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1)Kumanda giriş ve çıkış elemanları sembolerini tanıma ve bağlantılarını yapabilme 2)Elektrik motoru devresinde kullanılan koruma rölelerini tanıma ve bağlantılarını yapabilme 3)Elektrik motorlarını devreye alma, devir yönü ve hızını değiştirme, yavaşlatma ve frenleme uygulamalarını yapabilme 4)Asansör sistemlerinin elektriki ve mekaniki aksamlarını tanıma ve kumandasını yapabilme 5)Motor kontrol devrelerinde plc i kullanabilme
Dersin İçeriği
1)Kumanda giriş ve çıkış elemanları sembol ve bağlantıları 2)Elektrik motoru devresinde kullanılan koruma röleleri ve bağlantıları 3)Elektrik motorlarını devreye alma, devir yönü ve hızını değiştirme, yavaşlatma ve frenleme uygulamaları 4)Asansör sistemlerinin elektriki ve mekaniki aksamları ve kumandası 5)Motor kontrol devrelerinde PLC uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kumanda giriş elemanlarını ve sembolleri tanır,bağlantısını ve seçimini yapar.kumanda çıkış elemanlarını ve sembolleri tanır,bağlantısını ve seçimini yapar.
2) Elektrik motorlarını elektriki ve mekaniki nedenlerden dolayı yanmaktan koruyan koruma rölelerini tanır, bağlantılarını yapar
3) Elektrik motorlarını devreye alır, devir yönü ve hızını değiştirme, yavaşlatma ve frenleme uygulamalarını yapar.
4) Elektrik motorlarını devreye alır, devir yönü ve hızını değiştirme, yavaşlatma ve frenleme uygulamalarını yapar.
5) Asansörlerin mekanik yapısını tanır, kumandasının güvenli bir şekilde nasıl yapılacağını bilir
6) Elektromekanik kumanda elemanlarının yerine plc kullanımının yararlarını kavrar ve plc programlamayı bilir,uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
X
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
X
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
X
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
X
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
X
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kumanda Giriş Elemanları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Kumanda Giriş Elemanları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Kumanda Çıkış Elemanları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Kumanda Çıkış Elemanları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Elektik Motorlarını Koruma Röleleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Elektrik Motorlarının Kumandası Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Elektrik Motorlarının Kumandası Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Elektrik Motorlarının Kumandası Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Elektrik Motorlarının Kumandası Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Elektrik Motorlarının Kumandası Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Elektrik Motorlarının Kumandası Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Elektrik Motorlarının Kumandası Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Asansör Kumandası Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Kumanda Sistemlerinde PLC Kullanımı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar