DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözleşme Keşif ve Planlama ELP   277 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Osman TÜFEKCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik tesisleri ile ilgili proje dosyasını hazırlamak.
Dersin İçeriği
Elektrik tesisleri ile ilgili; Etüt çalışması , planlama ve sözleşme yapmak, şartname, tutanak, elektrik proje dosyalarının hazırlanması , konularla ilgili yönetmelikler ve standartları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik tesisatları ile ilgili yönetmelik ve standartları açıklar.
2) Aydınlatma ve kuvvet elektrik tesisat projelerini yapar.
3) Keşif özeti yapar, maliyet hesabını çıkarır.
4) Yeraltı ve havai hat kablo güzergahının planlanmasını yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
X
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
X
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
X
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
X
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
X
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
X
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
X
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
X
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
X
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
X
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
X
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
X
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik tesisatları ile ilgili yönetmelik ve standartlar. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
2 Teknik ve özel şartnameler. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
3 Elektrik tesisatlarında kullanılan malzemeler ve özellikleri. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
4 Aydınlatma Projeleri; Semboller, Vaziyet Planları, mimari Planları. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
5 Aydınlatma Projelerinin hazırlanması. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
6 Gerilim düşümü hesapları ve iletken kesiti seçimi. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
7 Yükleme cetvelleri ve kolon şemaları. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Sınava hazırlanır. Yazılı Sınav
9 Aydınlatma hesapları ve lambaların yerleşim planı. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
10 Keşif özeti ve maliyet hesabı. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
11 Proje dosyası için hazırlanacak formlar. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
12 Kuvvetli Akım Projelerinin hazırlanması. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
13 Kuvvetli Akım tesislerinde Kablo döşeme yöntemleri. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
14 Yeraltı kablo ve Havai hat güzergahının planlanması. Kaynaklara ve ders notlarına çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
15 Final Sınavı Sınava hazırlanır. Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar