DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pano Tasarım ve Montajı ELP   254 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik tesislerinde ve otomasyon sistemlerinde kullanılan panoların yapılarını ve imalat tekniklerini öğrenmek, karşılaşılan arızaların test edilmesi ve onarımlarını yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanmak.
Dersin İçeriği
Aydınlatma panosu, kompanzasyon panoları güç panosu, kumanda panosu, orta gerilim trafo panoları, ve yüksek gerilim ölçme hücreleri gibi elektrik panolarında kullanılan elemanların tanıtılması, devrelerinin incelenmesi ve imalatının öğrenilerek, arıza ve bakım işlemlerinin kavranması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konutlarda kullanılan besleme panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve hazırlanmasının öğrenilmesi
2) İşyerlerinde kullanılan besleme panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve hazırlanmasının öğrenilmesi
3) Atölye ve üretim yerlerinde kullanılan besleme panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve panoların hazırlanmasının öğrenilmesi
4) Reaktif güç kompanzasyonu panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve hazırlanmasının öğrenilmesi
5) Yüksek ve Orta gerilim panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve hazırlanmasının öğrenilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
X
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
X
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
X
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik Panolarının yapımında kullanılan araç ve gereçlerin özelliklerinin ve kullanımlarının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
2 Elektrik panolarında kullanılan şalter çeşitleri özellikleri ve çalışma prensiplerinin anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
3 Elektrik panolarında kullanılan sigorta çeşitleri özellikleri ve çalışma prensiplerinin anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
4 Elektrik bir fazlı aydınlatma tesisatı panolarının tasarımının ve yapımının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
5 Üç fazlı tesisat ana panosunun tasarımının ve yapımının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Bir ve Üç fazlı tesisat panolarının iç devrelerinin çiziminin anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Elektrik üç fazlı güç tesisatı panolarının tasarımının ve yapımının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Elektrik üç fazlı güç tesisatı panolarının iç devrelerinin çiziminin anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
10 Orta gerilim trafo postası panolarının tasarımının ve yapımının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Yüksek gerilim ölçü hücresi panolarının tasarımının ve yapımının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Kumanda dağıtım panolarının tasarımının ve yapımının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Kumanda operatör panolarının tasarımının ve yapımının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Kompanzasyon panolarının tasarımının ve yapımının anlatılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Ders tekrarı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar