DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ELP   258 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş Güvenliği kavramının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, bugünkü iş güvenliği uygulamaları ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
İş yeri güvenliği ile ilgili temel tanımlar; Mesleki ve teknik eğitim; Okul ve işletmelerde meslek eğitimi; İnsan sağlığı; İş güvenliği; İş kazaları; Yaralanma; Meslek hastalıkları; Çevre güvenliğini tehdit edici unsurlar; Konutlarda güveliği tehdit edici unsurlar; İş yeri güvenliği; Temizlik düzen; El aletleri; İş yerinde kazalara karşı koruyucu aletler; Meslek hastalıkları; Kaza ve yaralanma; Kaza raporu; Anatomi; Kazalarda ilk yardım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tarihsel süreç hakkında bilgi sahibi olurlar;
2) Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği alanında karşılaşılabilecek uygunsuzlukların giderilmesi yolları öğrenecek;
3) Öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili uygulamalar yaparak pratik bilgi edinirler;
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği tanımı ve amacı, önemi, İşçi sınıfının doğuşu ve İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki tarihsel gelişimi: Sanayi Devrimi Öncesi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
2 Sanayi Devrimi ve Sonrasında Dünyada İSG ve gelişim aşamaları, İSG'nin Türkiye'de gelişimi: Osmanlı dönemi, 1.Büyük Millet Meclisi Dönemi, Cumhuriyet dönemi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
3 Uluslararası İSG Kaynakları: ILO Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı, AB Direktifleri. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
4 İSG ile ilgili ulusal kuruluşlar ve görevleri: ÇSGB, ÇASGEM, İSGAGEM, SGK, Teftiş Kurulu Konunun ders notlarından okunması Anlatım
5 İSG'nin amaçları, uygulanmasında rol alan taraflar, taraflar açısından İSG maliyetlerinin değerlendirilmesi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
6 Kaza tanımı ve iş kazası, kaza oluşum teorileri, kaza çeşitleri, meslek hastalıkları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
7 Psikososyal Risk etmenleri ve korunma yolları, Fiziksel risk etmenleri korunma yolları, kaza raporu doldurma ve uygulama Konunun ders notlarından okunması Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 şletme Güvenliğini Bozabilecek Olaylar: Yangın. yanma, Yangın çeşitleri, söndürme cihazları, yangın nedenleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
10 İşletme Güvenliğini Bozabilecek Olaylar: Yangın. yanma, Yangın çeşitleri, söndürme cihazları, yangın nedenleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
11 Temel risk analizi kavramı, uygulanış biçimi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
12 İSG ile ilgili belgeler, iş kazası örnek videoları izleme ve uygulama Konunun ders notlarından okunması Anlatım
13 Kişisel koruyucular ve bu koruyucuların kullanılmasının önemi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
14 Meslek hastalığının genel ve hukuki tanımı, hukuki sorumluluk Konunun ders notlarından okunması Anlatım
15 Meslek Hastalığının nedenleri ve alınabilecek teknik önlemler Konunun ders notlarından okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar