DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Tasarımlı Motorlar ELP   268 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Osman TÜFEKCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özel elektrik motorlarının yapısı ve kontrol yöntemlerini açıklar.
Dersin İçeriği
Üniversal motorların yapısı ve özellikleri Üniversal motorların çalışma prensibi ve kullanım alanları Step (adım) motorların yapısı ve özelikleri Step (adım) motorlarının çalışma prensibi ve kullanım yerleri Step (adım) motorların sürücü devreleri Sınav Servo Motorların yapısı Servo motorların kullanıldığı yerler Doğru akım ve alternatif akım servo motorların özelikleri Gölge kutuplu motorların çalışma prensibi Lineer motorların özellikleri Lineer motorların çalışma prensibi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üniversal motorların yapısını, çalışma prensibini, bağlantısını öğrenir ve çalıştırır.
2) Step (adım) motorlarının yapısını, çalışma prensibini, bağlantısını öğrenir ve çalıştırır.
3) Servo motorların çalışma prensibini , yapısını, bağlantısını öğrenir ve çalıştırır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
X
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
X
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
X
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
X
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
X
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
X
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
X
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
X
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
X
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üniversal motorların yapısı. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
2 Üniversal motorların yapısı ve özellikleri. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Üniversal motorların çalışma prensibi ve kullanım alanları. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
4 Step (adım) motorlarının çalışma prensibi ve kullanım yerleri. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
5 Step motorlarının çalışma prensibi ve kullanım yerleri. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 Step motorların sürücü devreleri. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 Servo motorların yapıları. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık yapar. Yazılı Sınav
9 Servo motorların kullanıldığı yerler. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Doğru akım ve alternatif akım servo motorların özelikleri Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 DC servo motorun çalışma prensibi. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 AC servo motorların çalışma prensibi. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Gölge kutuplu motorların çalışma prensibi. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 Lineer motorların yapısı, çalışma prensibi ve özellikleri. Konu ile ilgili kaynak taraması yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Final Sınavı Sınava hazırlık yapar. Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık yapar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar