DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme Tekniği ELP   151 1 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Osman TÜFEKCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziksel ve elektriksel ölçümleri yapabilmek. Elektrik ölçü aletlerinin kullanımını ve bağlantısını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Fiziksel Büyüklükler; Uzunluk, ağırlık, alan, hacim, akışkan, sıcaklık, hız, devir, kesit, çap, ışık, ses, basınç ölçümü. Elektriksel Büyüklükler; Akım, gerilim, direnç, güç, enerji, frekans, güçkatsayısı, kapasite ölçümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçmenin önemini, ölçme hatalarını, Fiziksel ve elektriksel Büyüklükleri ile birimlerini öğrenir.
2) Elektrik ölçü aletlerini kullanır.
3) Elektrik ölçü aletleri ile akım, gerilim, direnç, güç, frekans, iş vb. ölçümlerini yapar.
4) Ölçü trafoların bağlantısını yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçmenin önemi, ölçme hataları, Fiziksel Büyüklükler ve birimleri. Fiziksel büyüklükler ve birimleri ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
2 Fiziksel Büyüklükler; Uzunluk, ağırlık, alan, hacim, akışkan, sıcaklık, hız, devir, kesit, çap, ışık, ses, basınç vb. birimler ve ölçümleri. Fiziksel büyüklükleri ölçen ölçü aletleri ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Elektriksel büyüklükler; birimleri, elektriksel ölçmeler ve elektrik ölçü aletleri. Elektriksel büyüklükler ve birimleri ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
4 Akım, gerilim ve direnç ölçümü. Ampermetre, voltmetre ve ohmmetreler ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
5 Multimetreler ile akım, gerilim ve direnç ölçümü. Multimetreler ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 Multimetreler ile elektronik devre elemanlarının kontrolü. Multimetreler ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 Frekans, güç katsayısı ölçme. Frekansmetreler ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık yapılması Yazılı Sınav
9 Güç ölçme. Watmetreler ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Ölçü Transformatörü. Akım trafoları ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 RLC Ölçmeleri. Multimetrenin kullanımını öğrenme. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 Üç fazlı güç ölçme. Üç fazlı watmetrelerin kullanımını öğrenme. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Elektrik işi ölçme, elektrik sayaçları. Sayaçlar ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 Osilaskobun kullanımı. Osilaskop ile ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Final Sınavı Sınava hazırlık yapılması. Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar