DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Proje-I ELP   265 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Dündar APUCU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA DÜNDAR APUCU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MUSTAFA DÜNDAR APUCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletim sitemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketini kullanabilir bir duruma gelmiş öğrencinin, sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilmesi
Dersin İçeriği
Temel çizim yöntemleri. Elektrik tesisat projesi çizimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programı paketini bilgisayara yükleme, çalıştırma, ekran ayarlarını ve konfigürasyon ayarlarını yapar.
2) Temel çizim komutlarının (daire, yay, çizgi, elips, çokgen, dikdörtgen, nokta, yazı v.b.) işlevlerini tanımlar.
3) Temel görüntü komutlarının işlevlerini kavrar.
4) Bloklama komutlarını kullanarak kendi objelerini oluşturur.
5) Katmanlarla ilgili işlemleri yapar.
6) Ölçülendirme ile ilgili tanım ve kavramları açıklar.
7) Seçilen objelerin uygun ölçülendirme stilini kullanarak ölçülendirme işlemi yapar.
8) Uygun stil ve şablon kullanarak kapalı objelerin tarama işlemini yapar.
9) Yapılan bir çizim veya tasarımın çıktısını alma işini yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programın tanıtılması ve yüklenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Program ara yüzünün ve komutların ve komut kısa yollarının tanıtılması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
3 Programda çizilecek projelerin okuma yöntemlerinin anlatılması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Programdaki temel çizim komutlarının ve özelliklerinin anlatılması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Programdaki taşı, kopyala, çevir, ofset, yay gibi çizim komutlarının ve kullanımlarının anlatılması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Öğrenilen komutlarla basit bir proje örneğinin çizilmesi Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Çizilen projelerin açma, kapama, kaydetme, kopyalama gibi özelliklerinin kullanılması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Proje çizim uygulaması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Proje çizim uygulaması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Ölçeklendirme ayarları ve projelerin ölçeklendirilmesinin anlatılması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Görüntü kontrol komutlarının kullanımı ve örneklerde uygulanması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Proje çizim uygulaması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
14 Daha önceden oluşturulmuş kütüphanelerden yararlanmak Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Çizilen çıktıların yazıcıdan alınması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar