DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım ELP   160 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Dündar APUCU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA DÜNDAR APUCU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MUSTAFA DÜNDAR APUCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste bilgisayar destekli tasarım yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Devre simülasyonu yapma, baskı devre hazırlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Simülasyon programını kullanır
2) Temel, analog, dijital devrelerin simülasyonunu yapar.
3) Baskı devre programını kullanır
4) Baskı devre hazırlar ve çıktısını alır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Simülasyon Programın Tanıtılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Temel Devrelerin Simülasyonu Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
3 Temel Devrelerin Simülasyonu Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Analog Devrelerin Simülasyonu Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Analog Devrelerin Simülasyonu Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Dijital Devrelerin Simülasyonu Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Dijital Devrelerin Simülasyonu Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Baskı Devre Programın Tanıtılması Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
10 Program Ortamında Devre Çizimi Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Program Ortamında Devre Çizimi Dersin kaynaklarından ilgili bölümü çalışma Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Program Ortamında Devre Çizimi uygulamalar yapma Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Baskı Devre Şemasını Oluşturma uygulamalar yapma Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Baskı Devre Şemasını Oluşturma uygulamalar yapma Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Baskı Devre Şemasını Oluşturma uygulamalar yapma Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar