DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri ELP   166 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Osman TÜFEKCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN TÜFEKCİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MUSTAFA DÜNDAR APUCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma yapma yöntemlerini öğretmek
Dersin İçeriği
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırma, araştırma sonuçlarını değerlendirme ve raporlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar
2) Araştırma konuları seçebilir
3) Kaynak araştırması yapabilir
4) Araştırma sonuçlarını değerlendirebilir
5) Araştırma sonuçlarını rapora dönüştürebilir
6) Sunum yöntem ve tekniklerini kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
X
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
X
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma konularını seçme Konunun ders notlarından okunması Soru-Cevap
Anlatım
2 Kaynak araştırması yapma Konunun ders notlarından okunması Soru-Cevap
Anlatım
3 Araştırma sonuçlarını değerlendirme Konunun ders notlarından okunması Soru-Cevap
Anlatım
4 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme Konunun ders notlarından okunması Soru-Cevap
Anlatım
5 Uygulamalar Öğrenci ile birlikte çalışma ve yol gösterme Tartışma
Anlatım
6 Uygulamalar Öğrenci ile birlikte çalışma ve yol gösterme Grup Çalışması
7 Uygulamalar Öğrenci ile birlikte çalışma ve yol gösterme Grup Çalışması
8 Ara Sınav İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
9 Uygulamalar Öğrenci ile birlikte çalışma ve yol gösterme Grup Çalışması
10 Uygulamalar Öğrenci ile birlikte çalışma ve yol gösterme Grup Çalışması
11 Uygulamalar Öğrenci ile birlikte çalışma ve yol gösterme Bireysel Çalışma
12 Uygulamalar Öğrenci ile birlikte çalışma ve yol gösterme Bireysel Çalışma
13 Sunuma hazırlık Öğrenci ile birlikte çalışma ve yol gösterme Bireysel Çalışma
14 Sunum yapma Öğrenciye yardımcı olma Bireysel Çalışma
15 Sunum yapma Öğrenciye yardımcı olma Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar