DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Güvencesi ve Standartları ELP   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalite kavramını, tarihsel sürecini kavramak, toplam kalite yönetimi ve uygulama süreçlerini öğrenmek ve kalite güvencesi ve ISO standartları bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Kalite kavramı ve tarihsel gelişimi, toplam kalite yönetimi, Kalite güvencesi ve ISO standartları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite Kavramı ve Tarihsel Gelişimini kavrar.
2) Kalitenin Felsefesini açıklar.
3) Kalitenin Tanımı yapar
4) Kalite İlkelerini kavrar.
5) Kalitenin Boyutlarını kavrar.
6) Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımını kavrar.
7) Kalite Güvencesi ve ISO Standartlarını kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel /mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren mesleki kitaplar, dergiler, katalog vb. yayınlarla desteklenen bilgilere sahip olur
X
2
Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olur.
3
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir ve PLC sistemleri programlayabilir
5
Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını bilir, DA devrelerinin analizini yapabilir ve devre teoremlerini çözümde kullanabilir, AA devre elemanlarını tanır ve çözümlemelerini yapabilir
6
Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında bilgi sahibi olur, güç elektroniğinin temellerini ve uygulama alanlarını bilir
7
Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilir
8
Elektriksel birimler ve dönüşümlerini bilir ve basit problemleri çözebilir, elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulamayla kavrayabilir
9
Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilir, elektrik motoru sarabilir
10
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle eder, mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirebilir
11
Mantık devre temellerini bilir ve sayısal devre tasarımı yapabilir
12
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilir, elektrik alanında yeni teknolojileri takip eder ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
X
13
Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak ve yüksek gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olur, mesleki standartları açıklayabilir
X
14
Elektrik teçhizatının imalatında kullanılan işlemleri kavrayabilir, kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
X
15
Elektrikle ilgili şema ve projeleri okur, çizer ve yorumlayabilir
16
Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımlarını bilir ve kullanabilir, sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilir
18
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır, beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olur
X
19
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı, aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili mesleki yetkinliklere sahip olur, elektrik tasarruf yöntemlerini bilir, enerji yönetimi yapabilir
X
20
Mesleği ile ilgili iş güvenliği, kalite güvence, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite Kavramı ve Tarihsel Gelişimi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
2 Kalitenin Felsefesi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
3 Kalitenin Tanımı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
4 Kalite İlkeleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
5 Kalitenin Boyutları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
6 Kalite Tipleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
7 Kalite Anlayışının Aşamaları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
8 Ara Sınav İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
9 Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
10 Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri ve Felsefeleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
11 Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri ve Felsefeleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
12 Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları ve Araçları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
13 Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları ve Araçları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
14 Kalite Güvencesi ve ISO Standartları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
15 Kalite Güvencesi ve ISO Standartları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar