DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nesne Tabanlı Programlama-I BLP   255 3 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berin YENİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YENİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BERİN YENİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Nesneye Dayalı Programlamanın ilkelerini, Java platformunu ve programlama dilini tanımaya ve ayrıntılı kullanmaya yöneliktir.
Dersin İçeriği
Java Platformu ve Bileşenleri, Java Diline Giriş, String Sınıfı, Main Denetimi, JAVA'da değişkenler, Temel Veri Tipleri, Program Akış Denetimi ve Operatörler, Döngüler, Diziler, Sınıf ve Nesne Kavramı, Metotlar, Nesneye Dayalı Programlamanın Temel konularını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nesneye Dayalı Programlamanın temel prensiplerini tanımlar/açıklar.
2) Java dili ile değişken tanımlama, Java veri tipleri ve operatörlerini bilir
3) Basit giriş-çıkış (klavyeden bilgi girişi, ekrana yazdırma) işlemlerini yapabilir
4) Döngü komutlarını, karar yapılarını bilir
5) Java ile tek ve çift boyutlu dizileri tanımlayabilir ve dizilerle işlemler gerçekleştirebilir
6) Geliştirdiği çözümlerde JAVA programlama dilini amacına uygun olarak kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı ile ilgili planlamada görev alır
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, bilgi ve becerileri kullanabi
X
3
Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veritabanı ve çeşitli yazılımları kurar ve kullanır
X
4
Kodlama yapar, internet ve ağ ile ilgili cihazların montajını yapar
X
5
Alanında yeterli olacak düzeyde Türkçe ve yabancı dil bilgisine sahip olur
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler
X
7
Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer
X
8
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır
X
9
Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili tasarım ve uygulamaları takım çalışmasıyla oluşturur, ilgili kişi ve kurumlara sunar
X
10
Analitik ve sosyal düşünme yeteneği kazanır ve alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yönetmeliklere uygun kullanarak Ülke ekonomisine katkıda bulunur
X
11
Kamu ve özel sektör iş alanlarında mesleki bağlantıları sağlar ve karar alma sürecinde sosyal ve mesleki alanda uygun araçları kullanır
X
12
İnternet ve çeşitli iletişim teknolojilerini kullanarak araştırma yapar
X
13
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
X
14
İnsan ilişkileri ve girişimcilik temel kavramları doğrultusunda ekip çalışması yapar
X
15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
X
16
Bilgisayar Teknolojileri alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm yolları bulma yeteneğini kazandığını gösterir
X
17
Yazılım, donanım ve ağ keşiflerinde görev alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Java ile Programlamaya Giriş Programlamaya Giriş Anlatım
Benzetim
Örnek Olay
2 Java Programlama Dilinin Temelleri - Veri Tipleri Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
3 Java Programlama Dili Veri Tipi Dönüşümleri - Operatörler Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
4 Java Programlama Dili - Koşul Komutları (If-Else-...) Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
5 Java Programlama Dili - Koşul Komutları ( Switch-Case...) Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
6 Java Programlama Dili - Döngü Komutları (For ) Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
7 Java Programlama Dili - Döngü Komutları (While-Do While...) Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
9 Ara Sınav Konu tekrarı ve Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
10 Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
11 Sınıf ve Nesne Kavramı Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
12 Metotlar Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
13 Yapılandırıcı Metotlar Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
14 Java Uygulamalar Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
15 Kapsülleme, Encapsulation, Kalıtım, Inheritance, Çokbiçimlilik Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı ve Final Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar