DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veritabanı-II BLP   257 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berin YENİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YENİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BERİN YENİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (SQL Server) SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (MS Access) görsel arayüzü ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veritabanı ile ilgili temel kavramları tanımlar/açıklar.
2) Veritabanı tasarım süreçlerini (tablolama, normalizasyon, ilişkilendirme v.b.) tanımlar/açıklar.
3) Veritabanı Yönetimi için gerekli platformları kurar ve amacına uygun olarak kullanır.
4) SQL dili ile sorgulama ve veri işlemlerini gerçekleştirebilme.
5) Yapısal sorgulama dili (SQL) ile veritabanı üzerinde gerekli sorgulama işlemlerini amacına uygun olarak gerçekleştirir.
6) Veritabanı yönetim (yedekleme, güvenlik v.b.) süreçlerini tanımlar/açıklar
7)
8)
9)
10)
11) .
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı ile ilgili planlamada görev alır
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, bilgi ve becerileri kullanabi
X
3
Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veritabanı ve çeşitli yazılımları kurar ve kullanır
X
4
Kodlama yapar, internet ve ağ ile ilgili cihazların montajını yapar
X
5
Alanında yeterli olacak düzeyde Türkçe ve yabancı dil bilgisine sahip olur
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler
X
7
Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer
X
8
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır
X
9
Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili tasarım ve uygulamaları takım çalışmasıyla oluşturur, ilgili kişi ve kurumlara sunar
X
10
Analitik ve sosyal düşünme yeteneği kazanır ve alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yönetmeliklere uygun kullanarak Ülke ekonomisine katkıda bulunur
X
11
Kamu ve özel sektör iş alanlarında mesleki bağlantıları sağlar ve karar alma sürecinde sosyal ve mesleki alanda uygun araçları kullanır
X
12
İnternet ve çeşitli iletişim teknolojilerini kullanarak araştırma yapar
X
13
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
X
14
İnsan ilişkileri ve girişimcilik temel kavramları doğrultusunda ekip çalışması yapar
X
15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
X
16
Bilgisayar Teknolojileri alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm yolları bulma yeteneğini kazandığını gösterir
X
17
Yazılım, donanım ve ağ keşiflerinde görev alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veritabanı Sistemlerine Giriş Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
2 Normalizasyon, Varlık-İlişki Veri Modellemesi, ER Diyagramları ve Örnek Uygulama Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
3 Yapısal sorgulama diline Giriş Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
4 veri tipleri, alan özellikleri, Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
5 SQL Yapısal Sorgulama Dili, SELECT seçme sorgusu Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
6 SELECT seçme sorgusu devam Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
7 UNION ve JOIN işlemleri Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
8 Ara Sınav Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
9 Ara Sınav Konu tekrarı ve Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
10 CREATE TABLE, INSERT INTO, UPDATE sorguları Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
11 DELETE, DROP sorguları Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Gösteri
Benzetim
Problem Çözme
Ödev
12 Yapısal sorgulama dili ile alanlar arasında hesaplama yapma, Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
13 Yapısal sorgulama dili ile alanlar arasında hesaplama yapma, seçme, güncelleme, silme, ekleme, çapraz sorgular, Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
14 Fonksiyonlar Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
15 Trigger Nesnesi ve uygulamaları Bilgisayar Laboratuvarında uygulama programları geliştirme Anlatım
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı ve Final Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar