DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağ Temelleri BLP   259 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Celalettın AYDIN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YENİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BERİN YENİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar Ağlarının alt yapısını oluşturan teknolojileri tanımak, Temel bir bilgisayar ağı kurmada gerekli teorik bilgiyi kazandırmak
Dersin İçeriği
Ağ teknolojilerinin yapısı,tasarımı ve yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri ve bilgisayar haberleşmesini öğrenir.
2) Seri haberleşme, kablolu , kablosuz iletişim ortamlarını öğrenir.
3) Modem haberleşmesi, veri iletim modlarını öğrenir.
4) Bilgisayar ağları ve sınıflandırılmasını öğrenir.
5) Ağ Topolojilerini öğrenir.
6) Ağ Topolojilerini öğrenir.
7) OSI Başvuru Modeli ve Katmanlarını öğrenir.
8) OSI Başvuru Modeli ve Katmanlarını öğrenir.
9) Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlarını (Kablolar, Ağ arabirim kartı) bilir.
10) Konu tekrarı ve ara sinav
11) Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlarını (Hub, Tekrarlayıcı ve Anahtarlayıcılar) bilir.
12) Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanları (Köprüler, yönlendiriciler) bilir.
13) Ethernet çerçeve yapısı CSMA/CD çalışma prensibini öğrenir.
14) TCP/IP katmanlarını öğrenir.
15) IP adresleme sınıflandırmalarıni öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı ile ilgili planlamada görev alır
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, bilgi ve becerileri kullanabi
X
3
Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veritabanı ve çeşitli yazılımları kurar ve kullanır
X
4
Kodlama yapar, internet ve ağ ile ilgili cihazların montajını yapar
X
5
Alanında yeterli olacak düzeyde Türkçe ve yabancı dil bilgisine sahip olur
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler
X
7
Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer
X
8
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır
X
9
Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili tasarım ve uygulamaları takım çalışmasıyla oluşturur, ilgili kişi ve kurumlara sunar
X
10
Analitik ve sosyal düşünme yeteneği kazanır ve alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yönetmeliklere uygun kullanarak Ülke ekonomisine katkıda bulunur
X
11
Kamu ve özel sektör iş alanlarında mesleki bağlantıları sağlar ve karar alma sürecinde sosyal ve mesleki alanda uygun araçları kullanır
X
12
İnternet ve çeşitli iletişim teknolojilerini kullanarak araştırma yapar
X
13
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
X
14
İnsan ilişkileri ve girişimcilik temel kavramları doğrultusunda ekip çalışması yapar
X
15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
X
16
Bilgisayar Teknolojileri alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm yolları bulma yeteneğini kazandığını gösterir
X
17
Yazılım, donanım ve ağ keşiflerinde görev alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri ve bilgisayar haberleşmesine giriş Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Seri haberleşme-kablolu , kablosuz iletişim ortamları Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Modem haberleşmesi, veri iletim modları Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Bilgisayar ağları ve sınıflandırılması Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Ağ Topolojileri Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Ağ Topolojileri Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 OSI Başvuru Modeli ve Katmanları Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
9 Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlar (Kablolar, Ağ arabirim kartı) Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 ara sinav Düz anlatım, Laboratuvar Yazılı Sınav
11 Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlar (Hub, Tekrarlayıcı ve Anahtarlayıcılar) Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlar (Köprüler, yönlendiriciler) Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Ethernet çerçeve yapısı CSMA/CD çalışma prensibi Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 TCP/IP katmanları Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 IP adresleme sınıflandırmaları Düz anlatım, Laboratuvar Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Düz anlatım, Laboratuvar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar