DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnternet Programcılığı II BLP   252 4 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Celalettın AYDIN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CELALETTIN AYDIN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.CELALETTIN AYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; internet ortamında çalışabilen, veritabanı ve web servislerini kullanabilen web programları yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama, Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dizi işlemleri, Dosya işlemleri, Web formları, Sayfalar arası veri aktarımı, Veritabanı bağlantısı, Veritabanı işlemleri, XML uygulamaları ve web servisleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlamayı öğrenir.
2) Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliğini öğrenir.
3) Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimlerini öğrenir.
4) Kullanıcı tanımlı fonksiyonları öğrenir.
5) Hazır fonksiyonları öğrenir.
6) Dizi işlemleri öğrenir.
7) Dosya işlemleri öğrenir.
8) Web formlarını öğrenir.
9) Sayfalar arası veri aktarımını öğrenir.
10) Konu tekrarı ve ara sınav
11) Veritabanı bağlantısını bilir.
12) Veritabanı işlemleri öğrenir.
13) Veritabanı uygulamaları yapar.
14) Veritabanı uygulamaları yapar. (2).
15) XML uygulamaları ve web servislerini bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı ile ilgili planlamada görev alır
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, bilgi ve becerileri kullanabi
X
3
Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veritabanı ve çeşitli yazılımları kurar ve kullanır
X
4
Kodlama yapar, internet ve ağ ile ilgili cihazların montajını yapar
X
5
Alanında yeterli olacak düzeyde Türkçe ve yabancı dil bilgisine sahip olur
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler
X
7
Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer
X
8
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır
X
9
Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili tasarım ve uygulamaları takım çalışmasıyla oluşturur, ilgili kişi ve kurumlara sunar
X
10
Analitik ve sosyal düşünme yeteneği kazanır ve alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yönetmeliklere uygun kullanarak Ülke ekonomisine katkıda bulunur
X
11
Kamu ve özel sektör iş alanlarında mesleki bağlantıları sağlar ve karar alma sürecinde sosyal ve mesleki alanda uygun araçları kullanır
X
12
İnternet ve çeşitli iletişim teknolojilerini kullanarak araştırma yapar
X
13
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
X
14
İnsan ilişkileri ve girişimcilik temel kavramları doğrultusunda ekip çalışması yapar
X
15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
X
16
Bilgisayar Teknolojileri alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm yolları bulma yeteneğini kazandığını gösterir
X
17
Yazılım, donanım ve ağ keşiflerinde görev alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Hazır fonksiyonlar Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Dizi işlemleri Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Dosya işlemleri Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Sayfalar arası veri aktarımı Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 ara sinav Düz anlatım, Labaratuvar. Yazılı Sınav
11 Veritabanı baığlantısı Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Veritabanı işlemleri Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Veritabanı uygulamaları Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Veritabanı uygulamaları 2. Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 XML uygulamaları ve web servisleri Düz anlatım, Labaratuvar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Düz anlatım, Labaratuvar.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar