DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış * BYA   263 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hayriye GÜNGÖR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAYRİYE GÜNGÖR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HAYRİYE GÜNGÖR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, örgütlerin temel kaynakları olan çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri öğrencilere vererek, iş yaşamındaki çeşitli davranışsal konulara ve bu konuların neden olabileceği durumlara hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Yönetim Kuramları, İş tatmini, Örgütlerde Çatışma ve stres

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütsel davranış ile ilgili temel kavramlar ders notları
2 Davranış kavramı,çeşitli tanımları,davranış bilimlerindeki yöntemler ders notları
3 Davranış düzlemi,sosyal statü ve rol davranışları ders notları
4 Kültür kavramı ve öğeleri ders notları
5 Örgüt kültürü kavramı ve önemi ders notları
6 Örgüt kültür elemanları ve yararları ders notları
7 İnanç ve tutum kavramları ders notları
8 Ara Sınav ders notları
9 İşletmelerde tutumların ölçülmesi ve tutum ölçme teknikleri ders notları
10 Kişiliği oluşturan faktörler, temel özellikleri ve kişilik tipleri ders notları
11 Kişi-örgüt bütünleşmesinde kişilik faktörünün önemi ders notları
12 Algılama ve öğrenme kuramları ders notları
13 Motivasyon kavramı ve önemi ders notları
14 Motivasyon Kuramları ders notları
15 Örgütlerde Kriz ve Kriz Yönetimi ders notları
16-17 Final Sınavı ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar