DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojinin tanımı, alt dalları Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Jeolojik terimler Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Yerkabuğunun iç yapısı Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Yerkabuğunu oluşturan mineraller, kayaçlar Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kayaçlar Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Yapılarda kullanılan litolojik (jeolojik) birimler Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Faylar Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Kıvrımlar Konunun ders notlarından çalışılması Yazılı Sınav
10 Heyelanlar Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Deprem jeolojisi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Baraj jeolojisi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Tünel jeolojisi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Hidrojeoloji Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Jeoteknik saha (arazi) çalışmaları Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar