DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim INT   251 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü İsmail ÜNSAL
Dersi Verenler
Bora ÇİFTÇİ1. Öğretim Grup:A
Bora ÇİFTÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerektiğinde CAD programını kurabilmeyi, çalıştırabilmeyi, çizim ve dosyalama yapabilmeyi öğretmek
Dersin İçeriği
CAD programının kurulumu, çalıştırılması, CAD programı ekran kontrol ayarları, CAD programı koordinat sistemleri, CAD programı ile dosyalama, CAD programının menülerini tanıma, CAD programı çizim ayarları, Komutlar, Temel geometrik çizim, yazı yazma, Temel geometrik çizim, yazı yazma, Plan tefriş elemanları çizimi, Ölçülendirme ve ayarları, Çıktı alma ve ayarları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gerektiğinde CAD programını kurabilir, çalıştırabilir, çizim ve dosyalama yapabilir
2) CAD programı çizim ayarlarını yapar
3) Komutları öğrenir
4) Temel geometrik çizim, yazı yazma yapar
5) Ölçülendirme ve ayarlarını öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yeri
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CAD programının kurulumu, çalıştırılması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 CAD programı ekran kontrol ayarları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 CAD programı koordinat sistemleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 CAD programı ile dosyalama Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 CAD programının menülerini tanıma Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 CAD programı çizim ayarları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Komutlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Komutlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Performans Değerlendirmesi
10 Komutlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Temel geometrik çizim, yazı yazma Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Temel geometrik çizim, yazı yazma Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Plan tefriş elemanları çizimi Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Ölçülendirme ve ayarları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Çıktı alma ve ayarları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar