DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şantiye Organizasyonu INT   257 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Suphi CİVELEK
Dersi Verenler
Arş.Gör.SERKAN AYDINLI1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.SERKAN AYDINLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Projenin uygulama öncesindeki ve uygulama safhasındaki tüm aşamaları öğretmek
Dersin İçeriği
Tanımlar, kavramlar, Arazi Seçimi, Projelerin Hazırlanması, Proje dosyalarında bulunması gereken planlar, İhale Kanunları (Devlet ve Kamu İhale Kanunu), İhale evrakı düzenlemesi ve ihale hazırlığı, İhale yöntemleri, sözleşmenin yapılması, Yer teslimi ve İş programı, Şantiyenin kurulması (organizasyonu), İş sağlığı ve Güvenliği tedbirleri, İmalat hazırlığı, İmalata başlanılmsı, Rölöve defteri, Ataşman defteri, Puvantaj defteri, Surveyan defteri, Yapı iş defteri, Yeşil defter, Şantiye defteri, Hakediş dosyası hazırlama, Geçici, kesin kabul, yapı denetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Projenin uygulama öncesindeki ve uygulama safhasındaki tüm aşamaları öğrenir
2) Proje dosyalarında bulunması gereken planları bilir
3) İhale evrakı düzenlemesi ve ihale hazırlığı yapar
4) Hakediş dosyası hazırlar
5) Geçici, kesin kabul, yapı denetimi konularında bilgi sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yeri
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanımlar, kavramlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Arazi seçimi, projelerin hazırlanması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Proje dosyalarında bulunması gereken planlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İhale Kanunları (Devlet ve Kamu İhale Kanunu) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 İhale evrakı düzenlemesi ve ihale hazırlığı Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İhale yöntemleri, sözleşmenin yapılması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Yer teslimi ve iş programı Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Şantiyenin kurulması (organizasyonu) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 İmalat hazırlığı Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 İmalata başlanılmsı Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Rölöve defteri, ataşman defteri, puvantaj defteri, surveyan defteri, yapı iş defteri, yeşil defter, şantiye defteri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Hakediş dosyası hazırlama Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Geçici, kesin kabul, yapı denetimi Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar