DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebe kavramı, usul ve esaslarını uygulayabilme tekrar ve araştırma
2 Temel muhasebe eşitliği, bilanço ve gelir tablosu tekrar ve araştırma
3 Hesap kavramı, hesapların işleyişi, çift taraflı kayıt yöntemi, mali olayların bilançoya etkisi tekrar ve araştırma
4 Muhasebe kayıt araçları, yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri tekrar ve araştırma
5 Muhasebe süreci ve Tek Düzen Hesap planı tekrar ve araştırma
6 Ülkemizdeki kayıt şekli, ispat edici belgeler tekrar ve araştırma
7 Katma Değer Vergisinin kaydı ve uygulama şekilleri tekrar ve araştırma
8 ara sınav terar
9 Örnek çözümler tekrar ve araştırma
10 Stoklar; hammadde, yarı mamul, mamul tekrar ve araştırma
11 Ticari mallar, alış ve satışa ait mali olaylar tekrar ve araştırma
12 Devamlı envanter yöntemi tekrar ve araştırma
13 Aralıklı envanter yöntemi tekrar ve araştırma
14 Örnek çözümler tekrar ve araştırma
15 Monoğrafi tekrar ve araştırma
16-17 final sınav tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar